BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waniowski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja Fair Trade jako forma kształtowania relacji partnerskich
Fair Trade Concept as a Form of Creating Partnership Relations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 172-179, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Sprawiedliwy handel
Partner relationships, Fair trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fair Trade jest jedną z koncepcji dążących do zmniejszenia różnic między bogatą Północą a biednym Południem. W artykule zostały zaprezentowane zasady tej koncepcji na tle innych programów mających na celu aktywizację słabiej rozwiniętych regionów. Ruch Fair Trade nie jest jednolity i obejmuje wiele organizacji zajmujących się certyfikacją produktów, lobbingiem i kształtowaniem świadomości tego ruchu w społeczeństwach państw rozwiniętych. W ostatnim czasie ruch ten budzi wiele kontrowersji, jednak podkreśla się równocześnie, że jest lepszą formą od bezpośrednich programów pomocowych.(abstrakt oryginalny)

Fair Trade is one of the concepts that focus on diminishing differences between rich North and poor South. This project contains a description of the principles of this idea in relation to other concepts which aim to stimulate growth in less developed regions. The fair trade movement is diverse and it involves many organizations that are engaged in certifying products, lobbing activities, and awareness rising among citizens of developed countries. In recent times this movement became more controversial, but nevertheless people emphasize that it is still better form then direct help programs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Yanchus, X. de Vanssay: The myth of fair prices: A graphical analysis. "Journal of Economic Education Washington" Summer 2003, Vol. 34, Iss. 3; s. 235.
  2. E. Pancer-Cybulska: Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  3. R. Brownell: Fair Trade - the future of vanilla. Dairy Field. Northbrook: Jan 2007, Vol. 190, Iss. 1, s. 46.
  4. D. Mól: Czas na sprawiedliwy handel. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/453785.html.
  5. S. Petrus: Gra fair - sprawiedliwy handel. www.fairtrade.org.pl/materialy/publ_111_trendy_15022009pdf.pdf.
  6. D. Mayo: Dead Aid. Why aid is not working and how there is another way for Africa. Penguin Books Ltd., London 2009.
  7. M. Śmiechowska, P. Dmowski: Znajomość zasad Fair Trade wśród konsumentów kawy. W: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 373-380.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu