BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Partnerstwo w działalności przedsiębiorstw Doliny Lotniczej
Partnership in Activity of Enterprises of Aviation Valley
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 183-191, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marketing partnerski, Partnerstwo biznesowe
Partnership marketing, Business partnership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesny model prowadzenia działalności opiera się coraz częściej nie na zawieraniu pojedynczych transakcji, lecz tworzeniu długookresowych relacji między firmą a interesariuszami. W artykule podkreślono, iż warunkiem koniecznym do zaistnienia partnerstwa jest zaufanie między partnerami. Niniejsze opracowanie koncentruje się na prezentacji wybranych wyników badań dotyczących sposobu działania przedsiębiorców Doliny Lotniczej, związanego z budową relacji partnerskich.(abstrakt oryginalny)

A modern way of enterprising is nowadays based not on having single transactions, but on creating long-term relations between the company and stakeholders. The paper indicates that a necessary condition to build partnership is the trust between partners. The paper is a presentation of selected research results concerning running the business by enterprises of Aviation Valley connected with the building of partnership relations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Suszyński: Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw. Wyd. SGH, Monografie i Opracowania, nr 355, Warszawa 1992.
  2. Partnerstwo szansą rozwoju regionu. Red. J. Karwowski. IPiS, Warszawa 2006.
  3. E. Głuszek: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  4. Ewaluacja w edukacji. Red. L. Korporowicz. Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
  5. B. Ciężka: Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2005.
  6. J. Światowiec: Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
  7. R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu