BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczne zaangażowanie biznesu w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem
Corporate Social Involvement in Shaping the Partnership Relations with the Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 201-210, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw, Relacje partnerskie, Relacje organizacja-otoczenie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate community involvement, Partner relationships, Organization-environment relations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie roli zaangażowania społecznego przedsiębiorstw w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem. Przedstawiono w nim zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu. Podjęto problematykę związaną ze spójnością celów społecznych i ekonomicznych, wskazując na korzyści związane z prowadzeniem działań prospołecznych przedsiębiorstw w kontekście ich konkurencyjności. Omówione zostały obszary i możliwości społecznego zaangażowania przedsiębiorstw oraz ich wpływu na efektywność kształtowania partnerskich relacji z otoczeniem. Podsumowaniem rozważań jest próba oceny znaczenia społecznego zaangażowania biznesu dokonana w oparciu o wyniki badań międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is defining the role of corporate social involvement in shaping the partnership relations with the environment. The paper presents outlines of Corporate Social Responsibility and Corporate Community Involvement conceptions. The author takes up the issues associated with the cohesion of economic and social purposes, showing the benefits of social activities of firms in the context of their competitiveness. The paper gives descriptions of the areas and possibilities of corporate social involvement and discusses the influence on the effectiveness of shaping partnership relations with stakeholders. Summary of the considerations is an attempt to assess the importance of corporate social involvement made on the basis of the results of international research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
  2. W. Budzyński: Wizerunek firmy. Poltext, Warszawa 2002.
  3. S. Adkins: Cause Related Marketing: Who Cares Wins. Butterworth-Heinemann 1999.
  4. M.E. Porter, M.R. Kramer Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska" 2003, nr 9, s. 83-96.
  5. M. Regester, J. Larkin: Risk Issues and Crisis Management (PR in Practice). Kogan Page, London 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu