BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Niemiec i Francji
Role of the Sme Sector in the German and French Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 613-621, rys.tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka, Przedsiębiorstwo
Small business, Economy, Enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja, Niemcy
France, Germany
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny sektor w gospodarkach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W porównaniu do dużych przedsiębiorstw, MŚP mają wiele zalet: łatwiej dostosowują się do wahań popytu i zmieniających się gustów konsumentów, charakteryzują się większą stabilnością zatrudnienia i są mniej wrażliwe na pogorszenie koniunktury gospodarczej. Ponadto przyczyniają się do upowszechnienia innowacji i umożliwiają produktywne wykorzystanie niewielkich, rozproszonych kapitałów, które pozostałyby niewykorzystane bez ich istnienia1. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest zróżnicowane w poszczególnych państwach UE. Celem artykułu jest określenie ich roli w gospodarce Niemiec i Francji. Ponadto podjęto w nim próbę ustalenia podobieństw i różnic między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w tych państwach. Przy ich identyfikacji wzięto pod uwagę strukturę tych przedsiębiorstw według zatrudnienia, sekcji działalności, formy prawnej i wysokości obrotu. Uwzględniono także ich udział w eksporcie i inwestycjach. W analizie posłużono się przede wszystkim danymi Instytutu Badania MŚP w Bonn i francuskiego Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia. (fragment tekstu)

The article contains a comparative analysis of the SME sector in Germany and France. The author presents the structure of SMEs by number of employees, economic sections, turnover, legal structure, export performance and investment activities. Two clear conclusions can be drawn from the analysis: - the average SME in Germany is bigger than in France in terms of turnover and number of employees, - as export performance and investment activities are positively related to the company size the German SMEs perform better than the French ones in both of these areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Bielawska, Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista" 1992, nr 3, s. 463- 468.
  2. E. Féna-Lagueny, J-Y. Mercier, B. Plagnet, Les impôts en France. Traité de fiscalité, Editions Francis Lefebvre, Levallois-Perret 2007, s. 488.
  3. B. Günterberg, F. Wallau, Beschäftigungsbeitrag des Mittelstands 2007 in Deutschland - Ergebnisse einer Sonderauswertung der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 2008, s. 7-9
  4. Le nombre d'entreprises selon la taille en 2006, Les chiffres clefs des TPE-PME, Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Paris 2007, s. 1-2
  5. Les effectifs salariés selon la taille, Les chiffres clefs des TPE-PME, Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Paris 2007, s. 1-2.
  6. L. Haunschild, K. Müller, Die Bedeutung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten für den deutschen Mittelstand, Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 2007, s. 51
  7. P. Bouyoux, Structure et comportement des entreprises exportatrices françaises, Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique, Paris 2006, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu