BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Próba oceny pierwszego roku działalności Aso Newconnect
The Attempt of Summary the First Year of the Alternative Investment System Newconnect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 638-645, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Gospodarka
Capital market, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polski rynek kapitałowy umożliwia przedsiębiorstwom pozyskanie zarówno kapitału własnego (poprzez emisje akcji) jak i obcego (obligacje, KPD). Jednak mikro i małe przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie korzystają z zasileń finansowych za pośrednictwem tego rynku. Do czasu powstania alternatywnego systemu obrotu NewConnect, tylko nieliczni mikro i mali przedsiębiorcy zdobyli się na wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego1. Dla większości debiut i obecność na giełdzie papierów wartościowych kojarzy się z wysokimi kosztami, licznymi i restrykcyjnymi wymogami, a także z ryzykiem wrogiego przejęcia. Natomiast emisja dłużnych papierów wartościowych ze względu na wymaganą wysoką wartość emitowanych transz, koszty emisji, a także istotność czynników związanych z pozycją, marką firmy i zaufaniem również eliminuje większość mikro i małych przedsiębiorstw. Ofertą rynku papierów wartościowych skierowaną do tej najliczniejszej grupy podmiotów gospodarczych jest alternatywny system obrotu NewConnect. W referacie poddano próbie oceny pierwszy rok działalności ASO NewConnect, pod uwagę wzięte zostały podstawowe wskaźniki rynku min: kapitalizacja, płynność oraz liczba debiutów. Dodatkowo, analizując dokumenty i memoranda informacyjne notowanych spółek, określono udział mikro i małych przedsiębiorstw obecnych na NewConnect. W podsumowaniu określone zostały czynniki mające wpływ na rozwój alternatywnego systemu obrotu NewConnect w pierwszym roku działalności. (fragment tekstu)

The article focuses on the first year of the alternative investment system NewConnect - the new part of the polish securities market. The author analyzed briefly main rates of this market: capitalization, liquidity and turnover value. In addition, the special attention has been paid to micro and small enterprises. Concluding, the main factors influencing the development of the NewConnect during the first year were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Śliwiński, Mikrofirma na giełdzie - mit czy rzeczywistość, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bielawska (red), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 337-344.
  2. W. Nawrot, Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 21.
  3. D. Maścianiec-Kordela, Autoryzowany doradca w procesie przygotowań spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bielawska (red), Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 492, Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu