BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prawdy i mity o małych przedsiębiorstwach
Facts and Myths Related to Small Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 660-668, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu spotkać można liczne próby ujęcia zjawiska jakim są małe i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty te opisywane są zarówno za pomocą cech jakościowych, jak i ilościowych. Nigdzie jednak nie są zdefiniowane w sposób ścisły, a istniejące definicje nie mają charakteru ogólnie obowiązującego. Twierdzi się, że małe i średnie przedsiębiorstwa są nieuchwytną koncepcją. Firmy, które konstytuują sektor małych i średnich przedsiębiorstw, są tak różnorodne, że nie da się według kilku kryteriów jakościowych bądź ilościowych dokonać ich klasyfikacji. Heterogeniczność sektora MSP ujawnia się również w porównaniach pomiędzy różnymi gospodarkami. Podobieństwa w skali międzynarodowej dotyczą przeważnie rozkładu firm różnej wielkości, chociaż i tu zdarzają się rozbieżności. Reszta cech jest silnie zróżnicowana. (fragment tekstu)

In this article author has tried to verify some qualitative features of small companies. Four such features were selected: fast reaction to market signals, innovative character of small firms, using debt as main source of capital and payment gridlock as main SME problems. To debunk mentioned beliefs author used results of own, PKPP Lewiatan, Ministry of Economy, PARP and GUS researches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z.J. Acs, Small Firms and Economic Growth, Edward Elgar Publ. Ltd 1996, vol. 1.
  2. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty miko- i makroekonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 14.
  3. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 38.
  4. M. Stareczewka-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2008, PKPP LEWIATAN, Warszawa 2008, s. 14.
  5. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 25.
  6. Innowacyjność 2008, A. Żołnierski (red), PARP, Warszawa 2008, s. 7.
  7. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, U. Wojciechowska (red), Wydawnictwo Szkoły Głównej w Warszawie, Warszawa 2001, s. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu