BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Możliwości inwestycyjne w polskim sektorze elektroenergetycznym - perspektywa kryzysu finansowego I polityki energetyczno-klimatycznej UE
Investment Opportunities in Polish Power Sector - Financial Crisis and EU Energy & Climate Policy Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 25-32
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Inwestycje, Przemysł elektroenergetyczny, Kryzys finansowy
Investment, Electricity industry, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powyższe uwagi powinny skłaniać inwestorów zagranicznych do podjęcia refleksji nad opłacalnością inwestowania w energetykę polską. Wydaje się, że konieczność sprostania wymogom ekologicznym oraz dokonania skoku technologicznego, a także sytuacjapolskich podmiotów energetycznych otwiera potencjalnie duże szanse rozwojowe. W dobie kryzysu finansowego zaistniał dogodny moment do podejmowania poważnych decyzji inwestycyjnych. Warto także wskazać, iż polska energetyka jest dogodnym miejscem lokowania inwestycji, zarówno dla największych koncernów międzynarodowych, jak i podmiotów działających na nieporównywalnie mniejszą skalę. (fragment tekstu)

The article discusses investment opportunities in Polish power sector. Global financial crisis and European Union's energy & climate policy constitute extremely new situation for M&A in Poland, especially in regulated industries like power sector. Lack of money in the market, huge investment needs, lack of renewable energy sources and governmental will to secure energy supply are the most important factors determining new opportunities for foreign investors. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Malko: Mała hydroenergetyka w perspektywicznej strukturze energii Unii Europejskiej. "Energetyka" 2009, nr 2, s. 98 i n.
 2. A. Janikowski, S. Tokarski: Pakiet klimatyczny - nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. "Magazyn Koncern" 2009, nr 1, s. 19.
 3. A. Janikowski, S. Tokarski: Podsumowanie prac nad pakietem klimatycznym w 2008 r. "Magazyn Koncern" 2008, nr 12, s. 19.
 4. F. Grzegorczyk, I. Styn: Transformations of the Polish Electric Power Sector in context of globalization (in 2006-2008). [w:] Enterprises in the Face of 21st Century. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Kraków 2008, s. 115-122.
 5. T. Motowidlak: Konsolidacja przedsiębiorstw energetycznych na europejskim rynku energii elektrycznej. "Energetyka" 2008, nr 11, s. 737 i n.
 6. W. Szymla: Aktywność korporacji transnarodowych w transakcjach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym na świecie. [W:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Kraków 2007, s. 95-103.
 7. E. Gąsiorowska, J. Piekacz, T. Surma: Pakiet klimatyczno-energetyczny jako strategia zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej. "Energetyka" 2008, nr 8-9, s. 551-562.
 8. K. Żmijewski: Energetyka polska - strategia inwestycji. "Energetyka cieplna i zawodowa" 2009, nr 2, s. 8-11.
 9. A. Hamera: Łagisza już w sieci. "Polska Energia" 2009, nr 2.
 10. J. Wajer: Ekonomika produkcji energii elektrycznej. Ernst & Young, grudzień 2008, s. 4, opubl.: www.cire.pl.
 11. B. Jankowski: Wstępna ocena Pakietu energetyczno-klimatycznego po szczycie unijnym. Badania systemowe "EnerSys" sp. z o.o., s. 8, opubl.: www.cire.pl.
 12. M. Chorowski: Energetyka jądrowa. [w:] P. Chlewicki, P. Piela, M. Chorowski: Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Warszawa 2009, s. 17-27.
 13. J. Dragan: Energetyka "średnia i duża", przepastne zapotrzebowanie na biomasę. Źródło goryczy, a może kontynuacja marazmu, opubl.: www.cire.pl z 10.03.2009 r.
 14. M. Burnat-Mikosz, M. Turczyk, Inwestycje w energetykę odnawialną. Formy i wielkość wsparcia. Deloitte Polska 2009, opubl.: www. cire.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu