BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzierska-Szczepaniak Angelika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zastosowanie metody car w ocenie fuzji i przejęć na przykładzie Vistuli i Wólczanki SA I Kruk SA
Application of Cummulative Abnormal Return in Mergers And Acquisitions on the Example of Vistula & Wólczanka SA and Kruk SA
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 52-59, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia
Mergers and acquisitions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
W. Kruk SA, Vistula & Wólczanka SA
,
Abstrakt
Fuzje i przejęcia na świecie znane są od dawna. Początki wzmożonego zainteresowania koncentracją kapitału odnotowano w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku1. Wyodrębniono już cztery zakończone fale fuzji i przejęć i piątą, która trwa od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Polska jest krajem, w którym procesy konsolidacyjne rozpoczęły się praktycznie dopiero po transformacji gospodarczej. Mają krótką historię, jednak wartość i liczba zawieranych do końca 2007 roku transakcji świadczy o tym, że zainteresowanie nimi jest duże. Co prawda kryzys finansowy i niepokój inwestorów spowodowały zmniejszenie tych procesów w roku 2008, jednak przewiduje się, że to właśnie okres dekoniunktury w gospodarce może przyczynić się do ponownego wzrostu liczby przejęć, w których inwestorzy wykorzystywać będą niskie ceny akcji na giełdzie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie na przykładzie połączenia Vistuli i Wólczanki SA oraz wrogiego przejęcia dokonanego przez tę spółkę na firmie Kruk SA, czy i w jaki sposób zmieniały się stopy zwrotu z akcji obu spółek na wieść o planowanej transakcji. W badaniu wykorzystano metodę skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu CAR. (fragment tekstu)

The risk of mergers and acquisitions is very high. The companies will take the consequences of those transactions for a very long time. Despite the risk, many firms decide to take part in M&A processes. The interesting aspect of mergers and acquisitions is the investors' reaction on planned consolidations. This reaction can be measured by CAR method (cumulative abnormal return). This method helps to estimate the real rate of return for company shares on the ground of the previous quotation. There is presented one of the most famous mergers at the Polish market in 2006 - the merger of Vistula and Wólczanka SA and first hostile takeover connected with Vistula and Wólczanka SA and Kruk SA in 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P.J. Szczepankowski: Fuzje i przejęcia - techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 57.
  2. N. Strong: Modelling Abnormal Returns: A Review Article. "Journal of Business and Accounting" 1992, June.
  3. C. Żurak-Owczarek: Transakcje buy-out i buy-in jako metamorfoza firmy. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 453-466.
  4. G. Piecek: Analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu w wyniku reakcji na informację o przejęciach lub fuzjach - badania dotyczące polskiego rynku kapitałowego. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 4/5.
  5. B. Elano: When Does Cross-Border Acquisition of Insurance Firms Lead To Value Creation? Working Paper, Illinois State University, August 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu