BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowska Anna (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Marketing partnerski w zakładach opieki zdrowotnej - opinie i oczekiwania
Relationship Marketing in Healthcare Centres - Opinions and Expectations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 220-228, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marketing partnerski, Usługi medyczne, Opieka zdrowotna
Partnership marketing, Medical services, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie, utrzymywanie i umacnianie długotrwałych, tworzących wartość relacji jest szczególnie istotne dla klienta na rynku usług medycznych. W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badań nad relacjami zachodzącymi między klientami a zakładami opieki zdrowotnej oraz zaprezentowano ich opinie i oczekiwania. Pacjenci wybierają dany ZOZ ze względu na zaufanie do profesjonalizmu jego pracowników, możliwość ścisłego kontaktu, współtworzenia usługi i niejako włączenia go w strukturę organizacji. Twierdzą oni, że instytucje medyczne z roku na rok polepszają swoje relacje z pacjentami.(abstrakt oryginalny)

Creation, sustaining and enforcement of longstanding, value-added relationships is particularly crucial for a customer in the health services market. This work presents part of the results obtained in the study of relations between customers and healthcare centres, presenting their opinions and expectations. Patients choose a particular clinic with regard for the trust to medical personnel's professional skills, for possibility of instant access, co-creation of a service and, in certain sense, inclusion of the patient into the organisation's structure. Patients claim that medical institutions improve their relations with them yearly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kowalska-Musiał: Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa. "Marketing i Rynek" 2006, nr 3, s. 2-8.
 2. J. Światowiec: Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego. W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość. Red L. Garbarski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 3. K. Krot: Jakość i marketing usług medycznych. ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 4. J. Hołub: Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 6, s. 36.
 5. K. Rogoziński: Zarządzanie relacjami w usługach. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 6. J. Otto, A. Olczak: Marketing w handlu i usługach. Monografie Politechnika Łódzka, Łódź 2007.
 7. M. Beaton, C. Beaton: Marrying service providers and their clients: a relationship approach to services management. "Journal of Marketing Management" 1995, no. 11, s. 60.
 8. A. Dejnaka: CRM Zarządzania relacjami z klientami. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2002.
 9. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth - Heinemmann Ltd., Oxford 1991.
 10. A. Bukowska-Piestrzyńska: Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 11. I. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu