BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Edyta (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Budowa relacji z klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis
Building Relations with Customers on the Example of Orbis Hotels Group
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 229-234, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Programy lojalnościowe
Relationships with customers, Loyalty programs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było ukazanie procesu tworzenia, umacniania i wzbogacania relacji między usługodawcą a usługobiorcą, na przykładzie działań podejmowanych przez Grupę Hotelową Orbis. Wyodrębniono główne etapy tego procesu. Dokonano również identyfikacji zachowań na jego poszczególnych etapach. Opracowanie to może stanowić podstawę do podjęcia pogłębionych analiz dotyczących efektywności podejmowanych przez Grupę działań.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is presenting the process of creation, reinforcement and enrichment of relations between service provider and service buyer on the example of Orbis Hotel Group. The main stages of the process are indicated. The identification of behavior on each stage is also presented. The paper can be a basis for in-depth efficiency analysis of activities undertaken by the Orbis Hotel Group.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Wyd. Difin, Warszawa 2004.
  2. M. Mitręga: Marketing relacji. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
  3. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001.
  4. J. Piasta: Marketing w hotelarstwie. Wyd. Jacek Piasta - Doradztwo, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu