BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Redel Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w źródłach finansowania aktywów przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2007
The Susceptibility of Enterprises on Occurrences of the Financial Crisis in the Aspect of the Formation of Sources of the Financing of Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 69-76, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Finansowanie przedsiębiorstwa
Enterprises, Financing enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozszerzanie zakresu działalności przedsiębiorstwa wymaga pozyskiwania nowych źródeł finansowania. Przedsiębiorstwo staje zatem przed wyborem, z jakich nowych sposobów finansowania powinno korzystać w pierwszej kolejności, a które mogą się okazać mniej korzystne. Wybór źródeł finansowania uzależniony jest od kilku czynników, z których najważniejsze to koszt pozyskiwanego w ten sposób kapitału, jego dostępność dla firmy, ryzyko związane z wyborem określonego źródła finansowania, a także rodzaj informacji, jaką przedsiębiorstwo przekazuje dokonując wyboru określonej formy finansowania. Powstała na ten temat obszerna literatura. Znane są także wyniki szeregu badań empirycznych, przeprowadzanych w różnych krajach. (fragment tekstu)

A subject of interest of authors of the report is the show and the estimation of the choice by Polish enterprises of sources of the financing of their assets in years 2003-2007, ie. within a period of the dynamic increase in demand on their products. From passed research it results that the improvement of financial results induced Polish firms first of all to the settlement of unaccomplished liabilities, and the growth of production and what to these is going values of assets was financed considerably from stopped profits. Average and large enterprises used also the external power supply into the equity capital. Conditioned of the financial crisis with the certain danger for Polish enterprises one can prove the stint of the accessibility to credits, especially rotatory. With the effect of this can be reappearance of the occurrence so called jams of payment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej. Red. J. Kotowicz-Jawor. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008.
  2. Kubiak J.: Teoria hierarchii a pozyskiwanie źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Red. B. Kołosowska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
  3. Kurczewska A.: Wybór poziomu i formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - podstawy teoretyczne i sposoby testowania. [W:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Red. B. Kołosowska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
  4. Marzec A., Redel D.: Aktywa obrotowe w małych przedsiębiorstwach i ich finansowanie. [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 427, Szczecin 2006.
  5. Marzec A., Redel D.: Majątek przedsiębiorstw i źródła jego finansowania w latach 2002-2006. [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Red. B. Kołosowska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
  6. Marzec A., Redel D., Szczepański J.: Wpływ narzędzi systemu finansowego na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw. [w:] Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu