BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Rafał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Partnerstwo w marketingu jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw
Partnership in Marketing as a Factor of Innovation Growth in the Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 266-271, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marketing partnerski, Innowacyjność przedsiębiorstw, Relacje dostawca-odbiorca, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Partnership marketing, Enterprise innovation, Supplier-recipient relations, Enterprise-customer relationship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na potrzebę nawiązywania trwałych relacji z klientami, dostawcami, dystrybutorami i innymi podmiotami, po to, aby uzyskując informacje, sugestie i wskazówki odnośnie oczekiwań, możliwości i preferencji nabywców, lepiej zaspokajać permanentnie rosnące ich potrzeby. Zwraca się także uwagę na to, że skuteczne i szerokie stosowanie marketingu partnerskiego może doprowadzić na wyższy poziom innowacyjny przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne dla polskich przedsiębiorstw, które nie są zbyt innowacyjne, a zarazem w niewystarczającym stopniu zaspokajają potrzeby konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the need of making constants relations with clients, suppliers, distributors and other subjects in order to gain information, suggestions and directions regarding expectations, possibilities and preferences of the buyers and better fulfill their permanent growing needs. It is also pointed that effective and wide usage of partnership marketing can lead on higher innovative level of the company. It is especially relevant for Polish companies that are not so innovative and therefore do not fulfill in sufficient way consumers needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Zajączkowski: Podstawy innowatyki i ochrony własności intelektualnej. Wyd. Lega, Szczecin 2005.
  2. A. Toffler: Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.
  3. M. Grzybek: Marketing partnerski czynnikiem wzrostu konkurencyjności firm. W: Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy efekty. Red. S. Makarski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 77-88.
  4. B. Karlöf, S. Östblom: Benchmarking - równaj do najlepszych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
  5. B. Pełka: Przemysł Polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja. Orgmasz, Warszawa 1998.
  6. M. Zajączkowski: Marketing-mix. Produkt i cena. Wyd. Lega, Szczecin 2005.
  7. K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu