BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molo Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wpływ inwestycji na rentowność w sektorze przedsiębiorstw
Influence of Investment on the Profitability of Enterprise Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 77-84, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rentowność, Przedsiębiorstwo
Investment, Profitability, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem referatu jest przedstawienie wyników badań nad wpływem wielkości inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne na przyszłą rentowność przedsiębiorstw. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie istotności wpływu inwestycji na rentowność oraz określenie okresu, w jakim wpływ ten się uwidacznia. Charakter badanych zjawisk, w szczególności opóźnienia występujące pomiędzy wydatkiem inwestycyjnym a gospodarczym efektem inwestycji, długookresowy charakter samych inwestycji oraz zakłócenia rentowności spowodowane np. cyklem koniunkturalnym i szokami zewnętrznymi powodują, że badanie zależności pomiędzy dokonanymi wcześniej inwestycjami a występującymi później efektami jest utrudnione, tym bardziej że opóźnienia pomiędzy nakładem a efektem mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od branży i charakteru (przedmiotu) samej inwestycji. (fragment tekstu)

The article presents research findings on influence of investments in long lasting assets on profitability in polish enterprise sector. Main goal of research was to measure influence of investmets expenditures on future profitability in enterprise sector and to establish a period (delay) in which this influence eventually reveals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Fazzari: Investment and U.S. Financial Policy In Nineteen-nineties. NBER Working Paper 1993, nr 98.
  2. A. Muller, artykuł w wersji elektronicznej: www.wsseuczelnia.edu.pl/public/wzrostgosp.doc.
  3. M.A. Desai A.D. Goolsbee: Investments, Overhang and Tax Policy. "Brookings Papers on Economic Activity" 2004, nr 2.
  4. W.R. Emmons, F.A. Schmid: Monetary Policy Actions and the Incentive to Incest. Business Economics, April 2004, s. 24-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu