BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar kreowanej wartości i ocena kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w warunkach stosowania BALANCED SCORECARD
Value Creation Measurement and Intellectual Capital Assessment in A Company While Using Balanced Scorecard
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 85-92, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie dokonaniami, Przedsiębiorstwo, Kapitał intelektualny
Performance management, Enterprises, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) stanowi instrument, który pierwotnie umożliwiał wieloaspektowy pomiar wyników przedsiębiorstw w ujęciu zarówno finansowym, jak i niefinansowym. Współcześnie balanced scorecard stanowi znacznie bardziej złożone narzędzie, które pozwala na kompleksowe zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstw m.in. poprzez integrację z innymi metodami. Takie zintegrowane podejście ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ponieważ ułatwia osiąganie nadrzędnych celów finansowych poprzez orientację na cele cząstkowe, w szczególności związane z satysfakcją klientów, realizowanymi procesami oraz zdolnością organizacji do uczenia się i wzrostu. Wymienione cele odnoszą się natomiast do obszarów pomiaru dokonań w zrównoważonej karcie wyników, zwanych perspektywami i determinują strukturę tego instrumentu. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości rozszerzenia formuły zrównoważonej karty wyników w drodze integracji tej metody z innymi instrumentami wykorzystywanymi w obszarze zarządzania finansami. W związku z tym podano dyskusji implementację ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz metod zorientowanych na ocenę kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w warunkach stosowania balanced scorecard. (fragment tekstu)

The paper presents two aspects of corporate performance measurement and management under the framework of balanced scorecard. The first aspect refers to the value creation measurement by means of economic value added metric (EVA) while using balance scorecard. It was argued that the determinants of economic value added are tied to the objectives defined in financial perspective. Thus the application of the original way of EVA calculation may enable the choice of objectives and measures used in balanced scorecard. The second aspect is concerned with the integration of intellectual capital assessment methods and perspectives of balanced scorecard. It turns out that all the perspectives contribute to value chain management and future growth of a company as well as the benefits obtained by shareholders and customers taking into account various components of intellectual capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Nita: Cztery generacje balanced scorecard w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Red. B. Kołosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 205-214.
 2. R.S. Kaplan, D.P. Norton: Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part II. "Accounting Horizons" 2001, vol. 15, nr 2, s. 156.
 3. G. Lawrie: Combining EVA with Balanced Scorecard to Improve Strategic Focus and Alignment. 2GC Discussion Paper, Berkshire 2001, s. 4.
 4. 2GC Active Management, Combining Balanced Scorecard & EVA, Berkshire 2001, s. 17.
 5. H.D. Fletcher, D.B. Smith: Managing for Value: Developing a Performance Measurement System Integrating Economic Value Added and the Balanced Scorecard in Strategic Planning. "Journal of Business Strategies" 2004, vol. 21, nr 1, s. 4.
 6. R.S. Kaplan, D.P. Norton: Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets. "Harvard Business Review" 2004, vol. 82, nr 2.
 7. R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 8. B. Marr, G. Schiuma, A. Neely: The Dynamics of Value Creation: Mapping Your Intellectual Performance Drivers. "Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, nr 2, s. 317.
 9. B. Marr: Strategic Performance Management. Learning and Measuring Your Intangible Value Drivers, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006, s. 66-67.
 10. A. Wu: The Integration Between Balanced Scorecard and Intellectual Capital. "Journal of Intellectual Capital" 2005, vol. 6, nr 2, s. 271.
 11. R.S. Kaplan, D.P. Norton: The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets. "Strategy & Leadership", vol. 32, nr 5, 2004, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu