BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Model dwumianowy w zaawansowanej ocenie efektywności inwestycji rzeczowych
Binomial Model in an Advanced Appraisal of Real Investments' Effectiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 93-100, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Model dwumianowy, Drzewo decyzyjne, Przedsiębiorstwo, Ocena efektywności
Binomial model, Decision tree, Enterprises, Effectiveness evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ocena efektywności projektów inwestycyjnych koncentruje się na zastosowaniu kilku metod, gdzie w praktyce dominującym narzędziem jest wartość bieżąca netto (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Ich częste wykorzystanie wiąże się z łatwością oszacowania parametrów potrzebnych do analizy oraz stosunkowo nieskomplikowaną konstrukcją. Oczywiście punktem wyjścia jest konieczność oszacowania przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny. Metody te mają jednakże swoje słabe strony, związane z niemożnością wielowariantowej oceny efektywności inwestycji a także nieuwzględnieniem zmieniających się warunków gospodarczych projektu inwestycyjnego, koniecznością zwiększenia produkcji lub jej zmniejszenia a także zastosowania wariantu alternatywnego inwestycji, polegającego na dodatkowym doinwestowaniu projektu1. Metodą bardziej zaawansowaną i jednocześnie rzadziej stosowaną jest wykorzystanie do szacowania efektywności inwestycji narzędzia, jakim jest model dwumianowy lub pewna jego odmiana tzw. drzewo decyzyjne2. Model dwumianowy pierwotnie służył do wyceny opcji, zakłada się w nim, że zmiany cen akcji składają się z dużej liczby niewielkich zmian dwumianowych. Model ten po raz pierwszy zastosowali Cox, Ross i Rubinstein3. Metoda polega na podzieleniu czasu do wygaśnięcia opcji (lub projektu) na określoną liczbę krótkich okresów Dt. W każdym z przedziałów czasu Dt cena akcji może zmienić się do jednej z dwóch wartości: Su lub Sd. Zatem Su oznacza wzrost ceny akcji, Sd jej spadek. Jeśli prawdopodobieństwo wzrostu ceny wynosi p, to prawdopodobieństwo spadku ceny wynosi 1 - p, tak aby przedstawić za jego pomocą na przykładzie zmienność przypływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny. (fragment tekstu)

Estimation investment efficiency Project focused on using few methods, in practice IRR and NPV are the most popular. Advanced and more complicated method is binomial model or same modification decision tree. Source of uncertainness in model is value cash flow in points (junction) and his probability. When company use binomial tree, can find ability to firm adaptation form changing market con ditions. Model allow find, company value in different periods, depends of current conditions. Binomial model gives occasion to "interactive" valuation project efficiency. In publication author used hypothetic investment project MSE about investment 2,5 mln zl and fixed cost of capital 10%. Analyzed period is three years - most important for new investment with share of six junction and describe cash flow for new project with same probability. Analyzing cash flow, calculate of NPV in project with 10% cost of capital, expected value and probability, find maximum value of NPV to 11206,8 ths zl with probability 0,15%. Minimum NVP value is -2617,33 ths zl with probability 0,02%. Maximum probability is 11,57% with NPV 7630,8 ths zl (path A6B4C6D5F4G5, scenario 3). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buckley A.: Inwestycje zagraniczne. Składniki, wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Cox J., Rubinstein M., Ross S.: Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, vol 5, September 1979.
  3. Fierla A.: Opcje akcji. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.
  4. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
  6. Pastusiak R.: Ocena efektywności inwestycji. CeDeWu, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu