BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schulz Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Nowoczesne metody kształtowania partnerstwa na rynku usług ubezpieczeniowych
Modern Ways of Partnership Creating on the Insurance Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 290-299, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Rynek usług ubezpieczeniowych, Ubezpieczenia
Partner relationships, Insurance services market, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie partnerstwa rozszerza definicję i koncepcję sprzedaży ze świadomego aktu działania na proces ciągły, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Celem podejmowanych działań w ramach partnerstwa jest zarówno zbudowanie lojalności, jak i zdefiniowanie "wartości" każdego klienta za pomocą systematycznego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji. Partnerstwo wiąże się przede wszystkim z tworzeniem wartości dla klienta i zapewnieniem tym samym realizacji celów biznesowych towarzystwom ubezpieczeniowym.(abstrakt oryginalny)

The partnership creation expands the definition and conception of selling from the awareness action to the continuous process that embrace in its range all the employees in the company. The main objective of the actions that have been put up is to create the loyalty as well as to define the "value" of each client. It can be achieve by continuous gathering and appropriate usage of accessible information. First of all, the partnership is connected with the value creation for the clients that makes possible to execute the business aims of insurance companies in the same time. ZESZYTY NAUKOWE(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R.S. Swift: Accelerating customer relationships. "Database Marketing Institute", October 2003, s. 18.
  2. B. Mc Kim: How to Measure CRM Success. "Database Marketing Institute", July 2003, s. 25.
  3. J. Fleming: Increasing CRM Performance - for Financial Institutions. "The Customer Management Community", May 2004, s. 9.
  4. M. Jaworski: Relacje z klientami. Do kogo i z czym? "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2004, nr 12, s. 37.
  5. W. Węgorkiewicz: CRM - czy ktoś wie, o co chodzi? "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2004, nr 12, s. 32.
  6. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001.
  7. J. Toczyński, Proces wdrażania systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie ubezpieczeń. W: Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń. Red. J. Garczarczyk. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 137.
  8. A. Łach, M. Mikołajczyk: Sposób na rozwój. "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2004, nr 12, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu