BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Formy fuzji i przejęć a rynkowe dodatkowe stopy zwrotu
Forms of Mergers and Acquisitions and Abnormal Market Returns
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 101-107
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Fuzje i przejęcia, Stopa zwrotu
Enterprises, Mergers and acquisitions, Rate of return
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej bardzo często pojęcia fuzja, przejęcie, wykup są uznawane za tożsame i używane zamiennie. Z jednej strony ze względów prawnych, księgowych i podatkowych, z którymi wiążą się konkretne zobowiązania, istotne staje się ich rozróżnienie. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia połączenie w sensie prawnym oraz połączenie w sensie gospodarczym pociąga za sobą identyczny skutek, tj. przejęcie kontroli nad aktywami innej spółki w sposób bezpośredni albo pośredni. Powstaje jednak pytanie, jak forma łączenia spółek przekłada się na efekty finansowe i która z nich jest korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariusza. Wyniki licznych badań empirycznych rynkowych dodatkowych stóp zwrotu przeprowadzonych na rynkach rozwiniętych świadczą, iż forma połączenia dwóch przedsiębiorstw nie jest obojętna wobec efektów finansowych występujących po realizacji transakcji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań wpływu form fuzji i przejęć na rynkowe dodatkowe stopy zwrotu. (fragment tekstu)

In the paper are presented forms of mergers and acquisitions, in details: differences in definition of mergers and acquisitions in literature, in economy and in Polish law. Moreover the paper provides evidence on relation of forms of mergers and acquisitions and abnormal market returns performance on developed markets. The evidence of research studies is not clearly confirmation for exiting relation between abnormal returns and financing of mergers and acquisitions. Results of presented studies lead to the conclusion that in case of acquisition transaction the abnormal returns are higher than for merger transaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2003, s. 23.
 2. A. Helin, K. Zorde: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 5.
 3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Red. W. Frąckowiak. PWN, Warszawa 1998, s. 18-22 oraz P.J. Szczepankowski: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. PWN, Warszawa 2000, s. 25-28.^6 S. Sudarsanam: Fuzje i przejęcia. WIG-Press, Warszawa 1998, s. 1-2.
 4. M. Wrzesiński: Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce. LIBER, 2000, s. 1.
 5. M.C. Jensen, R.S. Ruback: The market for corporate control. The scientific evidence. "Journal of Financial Economics" 1983, Vol. 11, s. 5-50.
 6. E.B. Magenheim, D.C. Mueller: Are acquiring firm shareholders better off after an acquisition. W: J.C. Coffee, Jr. L. Lowenstein, S. Rose-Ackerman: Knight, raiders and targets: The impact of the hostile takeover. Oxford University Press, New York 1988. A. Agrawal, J.F. Jaffe: The post-merger performance puzzle, 1999, www.papers.ssrn.com.
 7. A. Agrawal, J.F. Jaffe, G.N. Mandelker: The post-merger performance of acquiring firms: A re-examination of an anomaly. "The Journal of Finance" 1992, Vol. XLVII, nr 4, s. 1605-1621.
 8. C. Loderer, K. Martin: Post acquisition performance of acquiring firms. Financial Management, Autumn 1992, s. 69-79.
 9. V.A. Kennedy, R.J. Limmack: Takeover activity, CEO turnover, and the market for corporate control. "Journal of Business Finance & Accounting" 1996, Vol. 23, s. 267-285.
 10. G.W. Schwert: Markup pricing in mergers and acquisitions. "Journal of Financial Economics" 1996, Vol. 41, s. 153-192.
 11. T. Loughran, A.M. Vijh: Do long-term shareholders benefit from corporate acquisitions? "The Journal of Finance" 1997, Vol. LII, nr 5, s. 1765-1790.
 12. P.R. Rau, T. Vermaelen: Glamour, value and the post-acquisition performance of acquiring firms. "Journal of Financial Economics" 1998, Vol. 49, s. 223-253.
 13. M. Goergen, L. Renneboog: Shareholder wealth effects of European domestic and cross-border takeovers bids. ECGI Working Paper Series in Finance 2003, http:///ssrn.com/abstract_id=372440.
 14. M. Martynova, L. Renneboog: Mergers and Acquisitions in Europe, ECGI Working Paper Series in Finance 2006, http://ssrn.com/abstract_id=880379.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu