BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeczycka Anna (Politechnika Gdańska), Golawska-Witkowska Gabriela (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kształtowanie płynności jako element zarządzania przedsiębiorstwem
Formation of the Fluency As the Element of the Enterprise Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 108-114
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Financial liquidity, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo prowadząc działalność gospodarczą dąży do realizacji wcześniej ustalonych celów, wynikających z przyjętej strategii działania. Niewątpliwie jednym z najważniejszych jest maksymalizacja jego wartości, możliwa do osiągnięcia poprzez zwiększanie kapitału własnego, maksymalizację zysku przedsiębiorstwa czy zwiększanie jego udziału w rynku. Osiągnięcie celu podstawowego oraz celów cząstkowych wymaga sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem rozpatrywanym jako: zarządzanie działalnością operacyjną, inwestycyjną oraz finansami przedsiębiorstwa. To ostatnie nakierowane jest na zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno operacyjnej, jak i inwestycyjnej. Celem opracowania jest wskazanie roli jednego z elementów zarządzania finansami firmy - zarządzania kapitałem obrotowym netto, w prowadzeniu działalności gospodarczej. Skupiono się więc nad analizą procesu kształtowania płynności przedsiębiorstwa w krótkim okresie. (fragment tekstu)

The aim the study is the indication of the role of one of the elements of the management the finances of the firm - the management of the rotatory netto capital in the economic activity. The main attitude was placed on the analysis of the process of the formation the enterprise in the short fluency period. The management the rotatory capital requires steering current active bodies and current obligations. The firm has to qualify the kind of the applied (aggressive, moderated, conservative) strategy and administer it according to: the money amounts, due, liabilities and stores. Such way of the formation of fluency is also particularly important in time of the crisis of financies, causing in many cases the limitation of accessibility to sources of funding, such as e.g. the bank credit. Shaping own supplies (leaning on the management the rotatory netto capital) enterprises have, in Authoresses opinion, larger chances of the activity maintaining the capital fluency on the required level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Gabrusewicz: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2005, s. 254-263.
  2. J. Gajdka, E. Walińska: Zarządzanie finansami. T. II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 476.
  3. E.F. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1997, s. 157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu