BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styn Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji co2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM I JI
Possibilities of the Utilization of the Co2 Emission Allowances by the Power Engineering Sector Within the Framework of CDM and JI Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 115-121
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Energia elektryczna
Gas emissions, Electric power
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ratyfikacja przez Polskę w 1995 roku Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz przyjęcie decyzją Rady Unii Europejskiej z 25 kwietnia 2002 roku Protokołu z Kioto do tejże konwencji (która to decyzja obowiązuje także Polskę po jej przystąpieniu do Unii)1 spowodowały, że państwa-sygnatariusze obu dokumentów m.in. zobowiązały się do zredukowania do końca 2012 roku emisji gazów cieplarnianych [zwanych dalej: GHG]. Protokół z Kioto zobowiązuje Polskę do redukcji do końca 2012 roku emisji GHG o 6% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Wewnętrzne regulacje UE narzucają jeszcze większe normy redukcji GHG. Do 2020 roku kraje członkowskie UE mają łącznie zredukować poziom emisji GHG o co najmniej 20% w stosunku do roku 19902. Jest to wprawdzie cel indykatywny (jego osiągnięcie nie jest obowiązkowe), ale brany pod uwagę przy decyzjach Komisji, np. obniżających krajowe plany przydziału uprawnień do emisji CO. (fragment tekstu)

The article treats on possibilities of the utilization of project-oriented mechanisms of the acquisition of CO2 emission allowances offered by the Kyoto Protocol (CDM and JI) by the power engineering sector in Poland. The author describes in short three mechanisms offered by the Protocol (CDM, JI and IET), their resemblances and differences. Then he describes barriers discouraging potential investors to use project-oriented mechanisms. He distingiush three main kinds of barriers: legal (resulting from the Protocol, directives implementing Kyoto mechanisms to EU, and the decision on the EUA allotment for Poland within a period of 2008-2012), procedural, financial and the scarcity of the knowledge how to manage the risk of the emission of greenhouse gases. In the end the author mentiones JI projects in form of investments in power engineering sector in Poland and tries to explain the phenomenon of their faint scale and the lack of interest in investments within the framework of CDM and JI schemes realized abroad by Polish enterprises of the power engineering sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. State and Trends of the Carbon Market 2008 (prepared by K. Capoor and P. Ambrosi). The World Bank, Washington, May 2008, s. 8.
  2. J. Ellis, S. Kamel: Overcoming Barriers to Clean Development Mechanism Project. AIXG Seminar, March 19, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu