BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowska-Jasik Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Marketing logistyczny w łańcuchu dostaw
Logistic Marketing in a Delivery Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 300-305
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marketing, Logistyka, Łańcuch dostaw
Marketing, Logistics, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została przedstawiona koncepcja marketingu logistycznego, która oparta jest na wzajemnych powiązaniach tych dwóch dziedzin. Powiązania te odnoszą się głównie do ich integracji w zakresie zarządzania. Działania takie mają przynieść przedsiębiorstwu korzyści w postaci zwiększenia fizycznych granic obsługiwanego rynku oraz wzrostu sprzedaży. W artykule podkreślono istotność zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi klienta w procesach dostarczania produktów i usług. Omówiono relacje, jakie zachodzą w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcami i odbiorcami, będące wynikiem przyjętej polityki obsługi klienta.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the conception of logistic marketing based on mutual connection between these two fields of knowledge. These connections refer to their integration in the area of management. The activities can also benefit in a form of broadening physical borders of market of operations and boosting sales. The paper marks the importance of proper level of customer service in supplying products and services. The author covers relation between suppliers and customers in delivery chain as a result of customer service policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Abt: Symbioza marketingu i logistyki. "Logistyka a Jakość" 2001, nr 3, s. 21.
  2. R. Matwiejczuk: Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. I Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2004.
  4. M. Christopher: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
  5. I. Fechner: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu