BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilmańska-Sosnowska Stanisława (Uniwersytet Łódzki), Usielska Anita (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Partnerstwo jako koncepcja działań na rynku usług edukacyjnych
Partnership as a Concept of Actions in the Educational Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 312-318
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Rynek usług edukacyjnych, Edukacja
Partner relationships, Education services market, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania zawarte w artykule ujęto w trzech częściach. Pierwsza dotyczy usługi edukacyjnej jako przedmiotu partnerskich relacji uczelnia - student, ze wskazaniem jej specyficznych cech oraz działań marketingowych pomocnych w jej kształtowaniu i umacnianiu. Druga część skupia się na prezentacji elementów użyteczności usługi edukacyjnej dla studenta oraz możliwościach jej zwiększania. Trzecia zaś dotyczy zarządzania relacjami uczelnia - student.(abstrakt oryginalny)

Deliberations included in the paper are put in three parts. First part concerns educational services as basic for partnership relations between student and University, including specific features and marketing actions supportive in strengthening this relationship. Second part focuses on presenting educational services' utility elements for students and possibilities of its augmentation. Third part concerns managing relations between student and University. 14 Ibidem,(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Drapińska: Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentem. "Marketing i Rynek" 2008, nr 12 s. 14.
  2. A. Drapińska: Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej. "Marketing i Rynek" 2006, nr 12, s. 12.
  3. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
  4. A. Drapińska: Student - klient. Czy uczelnia ma zawsze spełniać oczekiwania studentów? "Marketing i Rynek" 2007, nr 3, s. 17.
  5. J. Dietl: Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym? "Marketing i Rynek" 2004, nr 2, s. 5.
  6. I. Seredocha: Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni. "Marketing i Rynek" 2007, nr 2, s. 30.
  7. S. Wilmańska-Sosnowska: Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu. W: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Red. B. Gregor. Folia Oeconomica 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 215.
  8. A. Marszałek: Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych. "Marketing i Rynek" 2009, nr 4, s. 16.
  9. K. Pawłowski: Sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej. "Marketing i Rynek" 2005, nr 11, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu