BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska-Brzezińska Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Żuchowski Ireneusz (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce), Małkiewicz Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Preferencje konsumentów i ich wpływ na kształtowanie cech marki produktów żywnościowych
Consumer Preferences and Their Impact on Food Brand Features Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 345-353, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Preferencje konsumenta, Marka produktu, Żywność
Consumer preferences, Product brand, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie preferencji konsumentów na rynku mięsa i jego przetworów oraz wskazanie znaczenia konsumentów w procesie kreowania atrybutów oferty firmy. Walory marki produktu na rynku przetworów mięsnych to zdrowotność i świeżość. Dobra marka to polskiego pochodzenia surowiec, powtarzalna jakość i tradycyjna technologia produkcji. Najbardziej wiarygodne źródło informacji o atrybutach produktów to doświadczenia własne respondentów, czyli ważne jest dopasowanie oferty do oczekiwań klienta i zachęcenie go do zakupu produktu. Usatysfakcjonowany klient nabywa produkt kolejny raz i buduje wizerunek marki. Wykorzystanie przez producentów wiedzy w zakresie preferencji i oczekiwań konsumentów jest kluczem w kreowaniu wizerunku marki i plasowaniu jej w świadomości rynku docelowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine consumer preferences in the market of meat and its products, and an indication of the importance of consumers in the process of creating attributes of an enterprise's offer. Values of the brand product on the processed meat market are the health and freshness. A good brand is of Polish origin raw materials, repetitive quality and traditional production technology. The most reliable source of information about the attributes of the products is own experiences of respondents, so it is important to match customer expectations and encourage them to purchase the product. Satisfied customer buys the product again, building a brand image. The use of knowledge by the producers in the area of preferences and expectations of consumers is a key in creating brand image and its placement in the minds of the target market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Gutkowska, I. Ozimek: Badania marketingowe na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
  2. H. Górska-Warsewicz: Konsument na rynku mięsa i jego przetworów. "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 2, s. 22.
  3. H. Górska-Warsewicz: Najcenniejsze z cennych. "Przemysł Spożywczy" 2008, nr 1, s. 16.
  4. D. Szwajca, K. Fudel: Postawy konsumentów wobec reklamy telewizyjnej. "Marketing i Rynek" 2008, nr 1, s. 30.
  5. J. Woźniczka: Postawy wobec reklamy w różnych mediach. "Marketing i Rynek" 2007, nr 10, s. 9.
  6. M. Krzyżanowska: Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej. "Marketing i Rynek" 2007, nr 8, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu