BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieżel Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Partnerstwo banków i sieci handlowych w tworzeniu oferty usług finansowych dla klientów indywidualnych
Partnership of Banks And Commercial Networks in Creating Financial Services Offer for Individual Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 354-363
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Współpraca banków, Handel, Usługi finansowe, Klient
Banking relationships, Trade, Financial services, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki współdziałania banków detalicznych z sieciami handlowymi w kształtowaniu wartości dla klientów docelowych. Aktywność taką widać bardzo wyraźnie przy wydawaniu kart płatniczych lub kredytowych, które pełnią też funkcję lojalnościową. Określa się je jako karty partnerskie lub co-brand. Współpracę można też dostrzec przy organizowaniu przez banki dystrybucji wielokanałowej - tworzenie małych oddziałów zlokalizowanych w supermarketach (tzw. McBanking).(abstrakt oryginalny)

The paper concerns issues of cooperation of retail banks with networks commercial in shaping value for target customers. Such action can be very clearly seen at giving debit or credit cards, which are also loyalty creation. They are determined as partner cards or co-brand. It is possible also to notice the cooperation at multi channel distribution organised by banks - creating small units localised in supermarkets (so-called McBanking).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Harasim: Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2004.
 2. L. Mazurkiewicz: Marketing bankowy. Difin, Warszawa 2002.
 3. W. Sroka: Wybór partnera w aliansach strategicznych przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 9, s.6.
 4. M. Strużycki: Wartości konkurencyjne krajowych przedsiębiorstw handlowych. Wątek postulatywny. W: Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce. IRWiK, Warszawa 2000, s. 16.
 5. Z. Spyra: Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji. CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. M. Śliperski: Handel finansami. "Gazeta Ubezpieczeniowa on-line" 09.09.2008. http://www.gu.com.pl/ index.php?option=com_content&task=view&id=29554&Itemid=297.
 7. W. Baka: Bankowość europejska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. R. Przasnyski: Do banku na zakupy. "Forbes" 2008, nr 12, s. 140.
 9. Ł. Stepniak: Lojalność trzeba kupić. Bankier pl; 2008.09.03. http://dlafirmy.info.pl/1898_lojalnosc_trzeba_kupic.htm.
 10. M.T. Starkowski: Banki i sieci rozdają karty. "Wiadomości handlowe" 2008, nr 5. http://wiadomoscihandlowe.pl/ content/view/18010/1881/.
 11. M. Ostrowski: Plastikowe przymierze banków z firmami. http:://www.dziennik.pl/warto-wiedziec/kartykredytowe/ article194596/Plastikowe_przymierze_bankow_z_firmami.
 12. P. Kwiatek, E. Rudawska: Uczestnictwo klientów w konkurencyjnych programach lojalnościowych. "Marketing i Rynek" 2008, nr 7, s.15.
 13. P. Kwiatek: Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 14. A. Kowalczyk: Praktyki stosowane przez banki w reklamie kart kredytowych w świetle Zasad dobrej praktyki bankowej, "Marketing i Rynek" 2008, nr 7, s. 26-28.
 15. M. Szczepaniec: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 16. Bankowość detaliczna. Perspektywy, rekomendacje. Red. B. Lepczyński. CeDeWu, Warszawa 2002.
 17. M. Violano, S.C. van Collie: Techniki bankowości detalicznej. Strategie i środki, które zapewniają przewagę nad konkurencją. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu