BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Różnice kulturowe jako determinanta komunikacji w biznesie międzynarodowym
Cultural Differences as a Determinant of Communication in International Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 89-96, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Różnice kulturowe, Komunikowanie w biznesie
Cultural differences, Business communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z przejawów postępującej globalizacji jest coraz częstsze operowanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach. Wśród wielu aspektów, które towarzyszą wtedy firmom jest zróżnicowanie kulturowe. W artykule poruszono problematykę wpływu kultury na komunikację w biznesie międzynarodowym. Wskazano na różnorodne potrzeby kulturowe nabywców oraz na istotne różnice, które mają wpływ m.in. na prowadzenie negocjacji na globalnym rynku.(abstrakt oryginalny)

One of the aspects of expanding globalization is the phenomenon of more and more often enterprises operation on international markets. Among many aspects, which accompany enterprises in this situation, there are cultural differences. The paper describes the issues of culture influence on communication in international business. Various cultural needs of buyers as well as significant differences are indicated, which influence, among other, negotiation processes on global market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Hofstede: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000.
  2. E. Duliniec: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004.
  3. N. Goodman: Wstęp do socjologii. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1992.
  4. K. Żelazna, I. Kowalczuk, B. Mikuta: Ekonomika konsumpcji, elementy teorii. Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
  5. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, 2002.
  6. S. Gajewski: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
  7. L. Rudnicki: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
  8. K. Bolesta-Kukułka: Socjologia ogólna. Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2003.
  9. H. Januszek, J. Sikora: Podstawy socjologii. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
  10. K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu