BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigielska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Marka własna przedsiębiorstw handlowych czynnikiem rozwoju ich relacji partnerskich z producentami
Trade Companies Own Brand as a Factor of Development of Their Relationships with Producers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 396-402
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marka przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe, Relacje partnerskie, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Enterprise's brand, Commercial enterprises, Partner relationships, Enterprise-customer relationship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że marka własna stanowi wyróżniający zasób przedsiębiorstw handlowych, w ujęciu nurtu zasobowego (ang. RBT), budowy trwałej przewagi konkurencyjnej (ang. SCA) oraz specyficzne aktywo, w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych (TKT). Dokonano tego poprzez analizę charakterystyk marki własnej, w świetle wskazanych nurtów teoretycznych, wykazując że są one komplementarne w objaśnianiu jej znaczenia dla tworzenia SCA. Wskazano również, że obecna tendencja do tworzenia długofalowych relacji z dostawcami opartych na wzajemnym zaufaniu tzw. relacji partnerskich i zastępowanie nimi powiązań rynkowych, znajduje swoje uzasadnienie w obniżaniu kosztów transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is demonstrating that the own brand of the trade companies is an important resource, which fulfils the criteria put for the resources by Resource Based Theory of creating sustainable competitive advantage (SCA) and their specific asset according to the Transaction Costs Theory. It is done by analyzing characteristics of own brand in the light of theoretical knowledge, indicating that they are complementary in explaining gaining the SCA. It is also showed that the ongoing tendency to develop the long term relationships with suppliers, based on mutual trust, i.e. partnership relations, which replace the market transactions, is justified by reducing the transaction cost.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Firm resources and sustained competitive advantage. "Journal of Management", March 1991, vol 17, nr 1, s. 99-120.
  2. G. Śmigielska: Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
  3. J.G. Combs, D.J. Ketchen: Explaining interfirm cooperation and performance: toward a reconciliation of predictions from the resource-based view and organizational economics. "Strategic Management Journal" 1999, vol. 20, s. 867-888.
  4. R.N. Anthony, J.S. Reece: Accounting: text and cases. IRWIN, Homewood, Illinois 1989.
  5. J.E.M. Steenkamp, M.G.Dekimpe: The Increasing Power of Store Brands: Building Loyalty and Market Share. "Long Range Planning" 1997, vol. 30, nr 6. s. 919.
  6. B. Winningham: Private label grows up. "Discount Merchandiser" Nov 1999.
  7. S. Weinstein: The plot thickens. "Progressive Grocer" Nov 2000, s. 53-60.
  8. O.E. Williamson: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  9. A. Collins, S. Burt: Market sanctions, monitoring and vertical coordination within retailer-manufacturer relationships: The case of retail brand suppliers. "European Journal of Marketing", Bradford 2003, vol 37, nr 5/6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu