BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiechoczek Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Metody i narzędzia współdziałania producenta i konsumenta w procesie kształtowania trwałych produktów wybieralnych
Methods and Tools of Cooperation Between Producer and Consumer in the Planning Process of Durable Eligible Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 403-413, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo handlowe, Relacje dostawca-odbiorca
Enterprise-customer relationship, Competitive advantage, Commercial enterprises, Supplier-recipient relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Producenci trwałych dóbr wybieralnych stosują różne metody umożliwiające im interakcje z konsumentami w procesie planowania produktów Do najpopularniejszych z nich należą metody: wiodących użytkowników, wirtualnej społeczności, konkursów pomysłów oraz crowdsourcing'u. Nie zastępują one tradycyjnych metod rozwoju nowych produktów i badań marketingowych, lecz stanowią ich uzupełnienie. Stosowanie ich, zwłaszcza w pierwszej fazie technologicznego cyklu życia produktu, umożliwia opracowanie większej liczby koncepcji innowacji produktowych. Metody te muszą być wspierane interaktywnymi pakietami narzędziowymi. Najpopularniejsze w praktyce są internetowe platformy interakcyjne.(abstrakt oryginalny)

Producers of durable eligible goods apply various methods that allow interaction with customers in the process of products planning. The most popular ones include Lead Users, Communities, concept competitions and crowdsourcing. They do not replace traditional methods of development of new products or market research but they are their supplementation. Their implementation, particularly in the first stage of the technological product lifecycle, allows development of a larger number of concepts of product innovations. Those methods have to be supported by interactive toolkits. Internet-based interaction platforms are the most popular in practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Wiechoczek: Tendencje w marketingowym rozwoju trwałych produktów wybieralnych pod wpływem indywidualizacji zachowań konsumentów. W: Współczesny marketing. Trendy. Działania. Red. G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008, s. 177-183.
  2. K. Mazurek-Łopacińska: Rola klienta w kreowaniu wartości. W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa. Red. A. Czubała. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 396.
  3. E. von Hippel: Lead users: a source of novel product concepts. "Management Science" 1986, Vol. 32, s. 791-805.
  4. H. Lamprecht: Die Lead-User-Methode in der Produktentwicklung. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008.
  5. R. Reichwald, F.T. Piller: Interaktive Wertschöpfung. Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung. Verlag Th. Gabler, Wiesbaden 2006.
  6. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska: Prosument i jego znaczenie w procesie rozwoju innowacji produktowych. W: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 399-400.
  7. J. Wiechoczek: Wpływ indywidualizacji zachowań konsumentów na kształtowanie struktury produktu oraz portfela produktowego przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 456-458.
  8. R. Reichwald, A. Meyer, M. Engelmann, D. Walcher: Der Kunde als Innovationspartner. Konsumenten integrieren, Flop-Raten reduzieren, Angebote verbessern. Verlag Th. Gabler, Wiesbaden 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu