BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty rentowności finansowej przedsiębiorstwa (na przykładzie spółek akcyjnych z sektorów pozafinansowych w Polsce)
Entrepreneurs' Financial Profitability Determinants (Based on Example of Non-Financial Public Companies in Poland)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 122-130, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rentowność, Spółki akcyjne
Profitability, Joint stock companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Maksymalizacja zysku jest jednym z najczęściej deklarowanych, choć dosyć ogólnym określeniem celu przedsiębiorstwa. Kwota absolutna wyniku finansowego jest mało przydatna w ocenie efektywności wykorzystania w przedsiębiorstwie kapitałów dostarczonych przez jej właścicieli a już zupełnie bezużyteczna w porównaniach przestrzennych kilku firm, nawet zbliżonych wielkością i charakterem działalności. Dlatego obok kwoty absolutnej zysku jako celu przedsiębiorstwa istotne jest dla właścicieli jego relatywne ujęcie czyli rentowność. Najlepszą miarą realizacji celów właścicieli jest tak zwana rentowność finansowa informująca o tym ile każda umowna jednostka pieniężna kapitału właścicieli zaangażowana w aktywa przedsiębiorstwa jest w stanie wygenerować zysku. (fragment tekstu)

The profitability of the entrepreneur depend, among other things, on the following indicators: total asset turnover, net profit margin and capital structure indicator. That is why the purpose of the article was to define as the relationship between financial profitability and its determinants. The Pearson's linear correlation indicator was the instrument that has been used to determine this relationships. According to obtained results, in most of the sectors is visible the strong relationship between return on equity ratio and net profit margin indicator. Positive correlations is visible also between return on equity ratios and total asset turnover indicator in most of the sectors. But reversal relationship was obtained between return on equity ratios and capital structure indicator. It means that in polish public companies the rise of the debt ratio lead to deteriorate the financial profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Machała: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. PWN, Warszawa 2004, s. 413.
  2. M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1997, s. 106.
  3. L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 86.
  4. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu