BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych
Innovative Activity and Corporate Social Responsibility of Financial Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 425-433, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Innowacyjność, Instytucje finansowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Innovative character, Financial institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Usługi finansowe będące istotną częścią gospodarki w krajach rozwiniętych stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obszarów działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sektora usług finansowych, w artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na związek innowacji z wdrożeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako elementu szczególnie ważnego z punktu widzenia interesariuszy instytucji finansowych.(abstrakt oryginalny)

The financial services, which are the essential part of the economy in developed countries, became one of the most innovative areas of the economic activity in last years. Considering perspectives of financial services sector development, the paper presents basic categories of determinants supporting the developmental of innovation among financial institutions. The special attention was paid on the relationship of the innovation with the implementation of the conception of the corporate social responsibility, as a particularly important element from the point of the view of financial institutions' stakeholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Patterson: Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  2. E.J. Nijssen, B. Hillebrand, P. Vermeulen, R.Kemp: Exploring product and service innovation similarities and differences. "International Journal of Research in Marketing" 2006, September, s. 241-251.
  3. M. Kanerva, H. Hollanders, A. Arundel: TrendChart report. Can We Measure and Compare Innovation in Services?, European Trend Chart on Innovation. European Commission 2006.
  4. A. Arundel, M. Kanerva, A. van Cruysen, H. Hollanders: Innovation Statistics for the European Service Sektor- Final Draft. Pro Inno Europe. Inno Metrics, 2007, May 10.
  5. I. Hernando, M.J. Nieto: Is the Internet delivery channel changing banks' performance? The case of Spanish banks, "Journal of Banking & Finance" 2007, nr 31, s. 1097-1099.
  6. K. Furst, W. Lang, D. Nolle: Internet banking: Development and prospects. "Economic and Policy Analysis Working Paper", Office of the Controller of the Currency 2000, s. 2000-2009.
  7. R.M. Kanter: From Spare Change to Real Change: The Social Sector as a Beta Site for Business Innovation. "Harvard Business Review" 1999, nr 77, s. 125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu