BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubała Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR
The Forms of Cooperation between Companies and Non-Profit Organizations in Implementing the Concept of CSR
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 434-439, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Organizacje non-profit, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Enterprises cooperation, Non-profit organisations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie społeczną odpowiedzialności przedsiębiorstw zarówno pracowników naukowych, jak i menedżerów. Panuje już dość powszechne przekonanie o potrzebie dobrowolnego uwzględniania przez przedsiębiorstwo wymiaru społecznego i ekologicznego w jego ekonomicznych działaniach oraz relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Celem artykułu jest ustalenie znaczenia i form współpracy między przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit w urzeczywistnianiu idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Over the past few years both scientists and managers have been showing an increasing interest in the issues related to corporate social responsibility. There is a common conviction that companies, out of their own will, should consider the social and ecological dimensions of their business activities as well as in their relationships with all their stakeholders. The objective of this paper is to define the role and forms of cooperation between companies and non-profit organizations in implementing the concept of corporate social responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Rybak: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. M. Krzyżanowska: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. WSPiZ, Warszawa 2000.
  3. A. Sargeant: Marketing w organizacjach non-profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  4. M. Pękacka: Liderzy filantropii. "III Trzeci Sektor" 2007, nr 12, s. 8.
  5. J. Brugmann, C.K. Prahalad: Biznes - społeczeństwo: nowa umowa. "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 5, s. 64.
  6. M. Blowfield, A. Murray: Corporte responsibility a critical introduction. Oxford University Press Inc., New York 2008, s. 251-278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu