BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw - zarys problemu Istota wyceny przedsiębiorstw
Formal Aspects of Business Valuation - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 146-153, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Standardy wycen biznesowych, Wycena, Przedsiębiorstwo
Business valuation standards, Valuation, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wycena przedsiębiorstw w Polsce zaczęła się na dobre wraz ze zmianą systemu społeczno- politycznego w 1990 roku i wprowadzeniem reguł gospodarki rynkowej. Rozpoczęta wówczas prywatyzacja zakładała sprzedaż lub wydzierżawienie prywatnym inwestorom występujących we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstw państwowych. Transakcje prywatyzacyjne były poprzedzone wyceną tych podmiotów w celu ustalenia ceny sprzedaży. Po przejściu kilku fal prywatyzacji wycena przedsiębiorstw zaczęła odgrywać coraz większą rolę w odniesieniu do podmiotów prywatnych. Chodzi o transakcje kupna i sprzedaży firm oraz określonych pakietów ich akcji (udziałów), podnoszenie kapitału, fuzje i przejęcia, podziały firm i inne sytuacje, w których wycena jest wskazana, a niekiedy prawnie wymagana. Angielski termin business valuation określa się jako akt, proces, czynność określania wartości przedsiębiorstwa lub kapitału własnego. W Polsce przyjęto określenie "wycena przedsiębiorstw", które oznacza proces szacowania wartości kapitału własnego. Może to być wycena całości kapitału własnego, jak i określonego pakietu akcji/udziałów. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z wyceną pakietów kontrolnych oraz wyceną pakietów mniejszościowych. (fragment tekstu)

This paper deals with formal aspects of business valuation, i.e. kinds of business assignments and degrees of formalization. The business valuation profession has been presented and discussed. Minimum requirements that all business valuation analysts must follow in performing engagements are specified in business valuation standards. Members of the American Society of Appraisers (ASA) and other associations of that type are required to follow these standards in performing valuation engagements. In Poland such standards and regulations don't exist. Lack of standards affects quality and reliability of business appraisal report. Therefore, a real effort must be undertaken to work out and introduce business valuation standards aimed at strengthen the business valuation profession in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Malinowska: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001
  2. E. Mączyńska: Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1994; Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania. Red. R. Borowiecki. TWIGGER, Warszawa 1995.
  3. L. Guatri: The Valuation of Firms. Blackwell, Cambridge 1996, s. 187.
  4. BVS-II, Full Written Business Valuation Report. American Society of Appraisers. The Business Valuation Committee, Washington 1991, s. 1-3
  5. S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs: Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Irwin Professional Publishing, Chicago 1996, s. 453-475
  6. R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 113-115.
  7. I.L. Blackman: Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your Company's Worth. Irwin, Homewood 1989, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu