BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Jarosław (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wykorzystanie faktur elektronicznych - stan i perspektywy
Electronic Invoices Utilization - State and Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 157-162, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Dokumenty handlowe, e-faktury
Commercial documents, e-invoices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Faktura, jako dokument ewidencjonujący sprzedaż, najczęściej kojarzy się z papierowym wydrukiem. Przez wiele lat była to jedyna forma, w jakiej można było przedstawiać rozliczenia. Postęp w informatyce i komunikacji dał możliwość wprowadzenia innej jej postaci - faktury elektronicznej. Przedsiębiorcy, jako wystawcy i odbiorcy znacznych ich ilości, zainteresowani są wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań, jeżeli mogą przynieść im wymierne rezultaty. Jedynym warunkiem współpracy z wykorzystaniem e-faktur jest pozyskanie zgody (akceptacji) odbiorcy na otrzymywanie ich w formie elektronicznej. Wdrożenie w przedsiębiorstwach systemów umożliwiających obsługę faktur w elektronicznej formie może pozwolić na znacznie obniżenie kosztów. Dodatkowych korzyści można spodziewać się sferach funkcjonalnej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Z drugiej strony wśród klientów indywidualnych istnieje grupa, która jest zainteresowana otrzymywaniem informacji od dostawców produktów i usług w formie elektronicznej - w tym faktur. Pojawiające się na rynku rozwiązania są coraz częściej wykorzystywane przez rosnącą grupę klientów (szczególnie młodych) w celu efektywnego zarządzania własnymi płatnościami, zarówno tymi o charakterze cyklicznym jak i okazjonalnymi. Ważne jest tu także odpowiednie wyedukowanie klientów i ich otwartość na udostępniane w tym obszarze innowacje. (fragment tekstu)

Since 2005 enterprises in Poland have a possibility to exchange transaction documents in an electronic format. E-invoices usage is very cost-effective and comfortable method of cooperation between markets objects. Application of the electronic invoices creates workable economical and functional benefits to the market users. Unfortunately, costs of initiation are very high, especially for small and medium enterprises. For this reason mainly big establishments use electronic invoices. Moreover, Poland has a very restricted law concerning the e-invoices usage. New services, like Electronic Bill Presentation and Payments (EBPP), can make using e-invoices more common. An integration of the electronic invoices and electronic banking creates one useful system for receive, manage, archive and pay invoices. That kind of service can reduce a number of cash transactions, which is important for the banking sector and economy. Furthermore, wider usage of electronic invoices can decrease costs of service for enterprises and their customers. It also gives a chance to increase functionality and make the banking offers more attractive. This services can popularize electronic invoices and as a result, reduce costs of using them in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Krasiński: Elektroniczne faktury. "Gazeta Bankowa" 2007, nr 17/18 (965/966), s. 47.
  2. Elektroniczny dokument oszczędza czas. "Bank" 2008, nr 10 (193), s. 102.
  3. T. Chojnowski: Za kilka lat papierowa forma faktur stanie się w Polsce niszowa. "Gazeta Prawna" 2008, nr 71 (2193), s. C5.
  4. E. Rogala: Elektroniczne faktury VAT. Difin, Warszawa 2005, s. 23.
  5. A. Makosz: Potrzeba nowych rozporządzeń w sprawie e-faktur. "Gazeta Prawna" 2008, nr 168 (2290), s. C4.
  6. A. Lach: E-faktury odbiorą poczcie klientów. "Gazeta Prawna" 2008, nr 110 (2232), s. 7.
  7. T. Marszał: Elektroniczne faktury i usługi EBPP/EIPP na platformie iFIN24. "Przegląd Finansowy Bankier.pl" 2008, nr 57 (64), s. 29, http://www.bankier.pl/i/przeglad/pdf/przeglads_20081229.pdf, [data pobrania: 2.01.2009 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu