BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Premia z tytułu kontroli a dyskonto z tytułu udziałów mniejszościowych w wycenie przedsiębiorstw - istota i znaczenie
Control Premiums Versus Minority Discounts in Business Valuation - the Essence And Meaning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 164-171, tab., rys., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kontrola, Wycena przedsiębiorstwa, Premia z tytułu kontroli
Control, Enterprise valuation, Control premium
Uwagi
summ.
Abstrakt
W tradycyjnym ujęciu teorii finansów wszystkim właścicielom akcji zwykłych przysługują te same prawa i każdy z nich powinien uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do udziału w strukturze własności. Niemniej jednak wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat przez badaczy takich jak Grossman i Hart, Barcalay i Holderness a także DeAngelo i DeAngelo oraz Dyck i Zingales nie pozwalają potwierdzić tej tezy1. W konsekwencji kwestia prywatnych korzyści z tytułu kontroli stała się jednym z najważniejszych tematów współczesnej dyskusji akademickiej. Niemniej jednak pomimo swego znaczenia oraz zainteresowania tematem, w literaturze można odnaleźć zaledwie kilka pozycji, w których podjęto próbę oszacowania skali prywatnych korzyści z kontroli, a jeszcze mniej jest badań, które wskazywałyby czynniki determinujące ich wielkość. Wynika to z faktu, iż ze względu na swą naturę, prywatne korzyści wynikające z kontroli są trudne do zaobserwowania oraz skwantyfikowania w wiarygodny sposób. Gdyby było inaczej i udziałowcy mniejszościowi byliby w stanie egzekwowanie tego typu praktyk udowodnić. (fragment tekstu)

Business valuation requires a clear definition of a standard of value. Despite of that there is a need to identify and potentially apply appropriate discounts and premiums. The primary discounts are entity-level discounts and discounts and premiums reflecting characteristics of ownership. The purpose of the paper is to present the overview of the discounts and emphasize their impact on the price. Moreover, an attempt was made to prove that it is inevitable to apply them while valuing Polish companies. The theoretical considerations are supported by empirical evidence. Due to a limited access to the data sets (the appropriate databases have dot been gathered in Poland yet), the paper can be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of the entity-level discounts and premiums reflecting degree of control in an emerging market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Grossman, O. Hart: Takeover Bids, the Free Rider Problem and the Theory of the Corporation . "Bell Journal of Economics" 1980, nr 11, s. 42-69
  2. M.J. Barclay, C.G. Holderness: Private Benefits from Control of Public Corporation . "Journal of Financial Economics" 1989, s. 371-395
  3. M.J. Barclay, C.G. Holderness, D.P. Sheehan: The Block Pricing Puzzle . The Bradley Policy Research Center, Financial Re- search and Policy, Working Paper No. FR 01-05, March 2001
  4. H. De Angelo, L. DeAngelo: Managerial Ownership of Voting Rights: A Study of Public Corporations with Dual Class of Common Stock . "Journal of Financial Economics" 1985, nr 14, s. 33-69
  5. A. Dyck, L. Zingales: Private Benefits of Control: An Inter- national Comparison . "Journal of Finance" 2004, vol. LIX, nr 2, s. 537-600.
  6. S.P. Pratt: The Market Approach to Valuing Businessem. John Wiley and Sons, 2006, s. 150.
  7. D. Zarzecki: Metody wyceny przedsi ę biorstw . Fundacja Rozwoju Rachunkowo ś ci w Polsce, Warsza- wa 1999, s. 235.
  8. S.P. Pratt: Business Valuation - Discounts and Premium . John Willey & Sons, Inc., New York 2001, s. 18.
  9. Z.Ch. Mercer, T.W. Harms: Business Valuation, An Integrated Theory . John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008, s. 69.
  10. Z.Ch. Mercer, T.W. Harms: Business Valuation, An Integrated Theory . John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008, s. 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu