BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lotko Aleksander (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element społecznej odpowiedzialności biznesu
Occupational Health and Safety as a Part of Corporate Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 466-471
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Health and safety at work, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Najważniejszym elementem organizacji w ujęciu systemowym są ludzie. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną ich pracy pozwala na zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz zminimalizowanie ryzyka zawodowego. Troska o warunki pracy wpisuje się w nurt koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w myśl której przedsiębiorstwa promują aspekty swojej działalności zorientowane na zapewnienie zadowolenia i równowagi społecznej oraz środowiskowej. W artykule zaprezentowano koncepcję CSR z punktu widzenia bezpiecznych warunków pracy oraz kontrolowania ryzyka zawodowego.(abstrakt oryginalny)

People are the major element of organization in a system approach. Occupational health and safety management of their work allows ensuring correct work conditions for employees and minimizing occupational hazard. Care of work conditions is included in Corporate Social Responsibility concept. According to this trend, organizations promote these aspects of their activities, which are focused on ensuring social and environmental balance. In the paper, the CSR concept is presented from the safe work conditions and occupational hazard control point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Sobocińska: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. W: Zarządzanie bezpieczeństwem. Red. P. Tyrała. Wydawnictwo PSB, Kraków 2000.
 2. M. Borysiewicz, E. Lisowska-Mieszkowska, J. Żurek: Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko. Wytyczne. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
 3. E. Krzemień: Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze, jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Wyd. Śląsk, Katowice 2003.
 4. L. Pietrzak: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2005.
 5. A. Kleniewski: Audit zarządzania ryzykiem. "Problemy Jakości" 2003, nr 6, s. 12-15.
 6. M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 7. G. Zwetsloot: From Management Systems to CSR. "Journal of Business Ethics" 2003, nr 44, s. 201-207.
 8. J.P. Segal i inni: CSR and Working Conditions. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 2003.
 9. O. Fisscher: Het organiseren van morele competentie - Bedrijfsethiek is 'in'. W: Gids voor Personeelmanagement, t. 82, wyd. 3, s. 12-18.
 10. Z. Pawłowska: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. D. Koradecka. Tom 2, CIOP, Warszawa 1999, s. 1227.
 11. A. Witkowski: Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. "Atest" 2001, nr 1, s. 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu