BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju i funkcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Prerequisites of Development and Functions of Corporate Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 472-481, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na rozwój CSR. Należy do nich zaliczyć m.in. proces globalizacji, zmniejszającą się akceptację agresywnych działań sprzedażowych, protesty i bojkoty konsumentów, łatwiejsze ujawnianie nieetycznych działań podejmowanych przez niektóre przedsiębiorstwa. Wśród uwarunkowań rozwoju CSR nie można pominąć także czynników kulturowych oraz realizowanego przez państwo modelu polityki społecznej. Ważną rolę pełni również edukacja proetyczna. W obliczu zachodzących zmian istnieje potrzeba traktowania CSR jako sposobu budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono także ekonomiczne i pozaekonomiczne funkcje CSR. (abstrakt oryginalny)

The paper presents factors of development of Corporate Social Responsibility such as: globalization, decreasing acceptance of aggressive sales, customers' protests and boycotts, easier revealing of unethical acts of some companies. Among the prerequisites of CSR one cannot forget cultural factors nor the social politics model implemented by the state. Pro-ethical education is another important part of CSR. In the light of upcoming changes there is a need to treat CSR as a way of building stable competition supremacy. In this paper economical and other CSR functions have been presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Rojek-Nowosielska: Modele polityki społecznej państwa a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. Red. Z. Pisz, M. Rojek- Nowosielska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 42, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 90-91.
  2. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  3. R. Kaku: Ścieżka kyosei. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Harvard Business School Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
  4. B.W. Husted: Governance Choices for Corporate Social Responsibility: to Contribute, Collaborate or Internalize? "Long Range Planning" 2003, nr 36.
  5. M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
  6. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski: Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych. W: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy. Red. W. Gasparski, A. Lewicka- Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski. Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN&WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002, s. 26, 32-37.
  7. P. Prochenko: Marketing społeczny. Bardzo to miłe, ale czy ma sens? "Brief" 2003, nr 3.
  8. E. Mazur-Wierzbicka: Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Red T. Bernat. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu