BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeł Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Koncepcja CRM w budowaniu relacji na rynkach B2B na przykładzie systemów franchisingowych
CRM Concept in Building Relations on B2B Market - the Case of Franchising Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 491-496, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Franchising, Marketing relacji
Customer Relationship Management (CRM), Franchising, Relationship marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie Internetu rola systemów CRM (Customer Relationship Management) zmienia się. Kadra zarządzająca musi panować nad konkurencją oraz wspomagać przepływ informacji w obie strony. Celem artykułu jest ukazanie wykorzystania koncepcji CRM w budowaniu relacji na rynkach B2B, ze szczególnym uwzględnieniem systemów franchisingowych. Przedstawiono w nim genezę marketingu relacyjnego, jako koncepcji marketingowej leżącej u podstaw budowania systemów CRM, scharakteryzowano sam system CRM oraz zaprezentowano wybrane moduły systemu CRM stosowane na potrzeby uczestników powiązanych umową franchisingową.(abstrakt oryginalny)

In the era of Internet the role of CRM (Customer Relationship Management within an organization is changing. Managers have to control competition and support the flow of information internally and externally. The aim of this paper is to show how the concept of CRM can be used in building relation on business-to-business market, focusing on franchising systems. After presentation of relationship marketing as a marketing concept that is the base for CRM systems building, the CRM system itself is characterized. The paper also presents chosen modules of CRM systems used for the needs of franchising partners.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Mitręga: Marketing relacji. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2005.
  2. O. Witczak: Budowanie związków z klientem na rynku business to business. CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu