BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Marketing partnerski a CRM
Partnership Marketing and CRM
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 497-501, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marketing partnerski, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Partnership marketing, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze wzrostem konkurencji tradycyjne koncepcje zarządzania marketingowego są zbyt wąskie i niewystarczające dla wielu przedsiębiorstw. Niezwykle ważnym czynnikiem gwarantującym osiągnięcie sukcesu na rynku jest kooperacja opierająca się na budowaniu długoterminowych związków tworzonych między przedsiębiorstwem i klientami. W tym celu stosuje się strategie wykorzystujące technologie informatyczne zwane CRM.(abstrakt oryginalny)

With the growth of competition traditional marketing management concept is not enough for many enterprises to ensure their success. A very important condition of their successful existing on the market is cooperation based on long - term connections created between the company and its customers. To this purpose enterprises apply business strategy that uses information technology called CRM.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L.L. Berry: Relatonship Marketing. W: L.L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah: Emerging Perspectives on Service Marketing. American Marketing Association, Chicago, IL, 1983.
 2. Ch .Grönroos: Service Management and Marketing. Moments of Truth in Service Competition. Free Press, Lexington 1990.
 3. Ch. Grönroos: The relationship Marketing process: Communication, Interaction, Dialogue, Value. "Journal of Bussines&Industrial Marketing" 1994, Vol. 19, No. 2, s. 99.
 4. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 5. M.J. Harker: Relationship defined? An Examination of Current Relationship Marketing Definitions. "Marketing Intelligence&Planing" 1999, Vol.17, No.1, s. 13-20.
 6. E. Gummesson: Relationship Marketing in the New Economy. "Journal of Relationship Marketing" 1998, Vol.1, No. 1, s. 39.
 7. I. Escher, J. Petrykowska: Wpływ marketingu relacyjnego na rozwój współpracy pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw. W: Przedsiębiorstwo w przeddzień integracji europejskiej. Red. E. Niedzielski. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003, s. 97.
 8. H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 9. B. Jackson: Building Customer Relationships that Last. "Harvard Business Review" 1985, Vol. 63, s. 122-128.
 10. M. Cieślak- Grzegorczyk: Grzechy główne, czyli jak uniknąć ceeremowskich błędów. "Modern Marketing" 2001, nr 2, s. 34.
 11. R. Szymański: Innowacje ciągnione przez rynek jako źródła budowania więzi z klientem. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 429.
 12. L.O. Malley, M. Patterson: Mapping the Re-engagment of CRM with Relationship Marketing. "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 40, No. 5/6, s. 575.
 13. E. Frąckiewicz, E. Rudawska: Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7/8, s. 65.
 14. L.Y.M. Sin, A.C.B. Tse, F.H.K. Yim: CRM: Conceptualization and Scale Development. "European Journal of Marketing" 2005, Vol. 39, No. 11/12, s. 1266.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu