BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Użyteczność informacyjna uproszczonych form ewidencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na tle rozwiązań podatkowych w Polsce
Information Usefulness of Forms of Records for Small and Medium Sized Enterprises Against the Background of the Polish Tax System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 172-180, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obowiązki ewidencyjne małych i średnich przedsiębiorstw nie prowadzących ksiąg rachunkowych sprowadzają się do wyboru jednej z trzech form opodatkowania, a mianowicie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Każda z nich skonstruowana została z myślą o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego - tak więc pozyskane dane służą jedynie podmiotowemu i przedmiotowemu rozliczaniu przychodów i/lub kosztów w celu ustalenia podstawy opodatkowania. Niestety konsekwencją prostoty rachunkowości podatkowej jest prawie całkowity brak ewidencji, a tym samym informacji mogących służyć za podstawę oceny kondycji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej poszczególnych form ewidencji podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem użyteczności informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych dla każdej z nich. Artykuł porusza również problem dysfunkcji uproszczonej rachunkowości podatkowej w świetle rachunkowości finansowej i wskazuje na konieczność reorganizacji tradycyjnych systemów ewidencji. (fragment tekstu)

Depending on the enterprises size and activity specificity small and medium sized entrepreneurs can choose one of three simplified forms of income taxation. However, conducting large-scale business operations is followed by an obligation to adjust the record- keeping and financial reporting system to the requirements of the Accounting Act. This article points out economical advantages and disadvantages of each income taxation form and presents a comparative analysis of potential SME's tax burdens depending on a records method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Szczypa: Uproszczone formy rachunkowości - analiza porównawcza dla mikro i małych przedsiębiorstw. [W:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. Rozprawy i Studia Teoretyczne (DCXLV) 571, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 565.
  2. J. Jaworski: Kryteria wyboru uproszczeń ewidencyjnych w małym przedsiębiorstwie. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2008, nr 1, s. 27.
  3. M. Osikowicz: Rachunkowość małych firma według wymogów funduszy unijnych. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 22-23.
  4. Teoria rachunkowości w zarysie. Red. M. Dobija. Wydawnictwo AE, Kraków 2005, s. 162-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu