BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieciura Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej na skutek przyjętego sposobu rozliczania wartości firmy
Influance of Chosen Method for Calculating Goodwill on The Company's Financial Result
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 181-188, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Wartość przedsiębiorstwa
Financial performance, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wynik finansowy jednostki gospodarczej, najprościej rzecz ujmując, jest kształtowany na skutek generowania przez nią przychodów i kosztów. W obecnych czasach niezwykle istotne jest to, aby informacje ekonomiczne wynikające z przedstawienia zdarzeń i zjawisk gospodarczych w postaci wartościowej były rzetelne i zgodne z rzeczywistością. Ściśle dotyczy to również zasad ustalania wyniku finansowego. Jednym z istotnych elementów mającym wpływ na kształtowanie wyniku finansowego jest koszt powstający na skutek rozliczania specyficznego składnika majątku jakim jest goodwill, nazywany w polskiej terminologii "nabytą wartością firmy"1. Warunkiem ujawnienia i wykazywania nabytej wartości firmy jest zaistnienie transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa. W trwającym procesie globalizacji jest to zjawisko powszechne, a ujawniana na skutek połączeń przedsiębiorstw nabyta wartość firmy osiąga bardzo często ogromne wartości, przez co powstające w trakcie jej rozliczania koszty mają niebagatelne znaczenie w kreowaniu wyniku finansowego i sytuacji finansowej danej jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest określenie wpływu rozliczania nabytej wartości firmy na wynik finansowy i sytuację finansową jednostki gospodarczej, w zależności od przyjętego sposobu rozliczania tego składnika majątku. (fragment tekstu)

Company's financial result is an effect of generated costs and revenues. The article presents the influence of calculating goodwill on company's financial result. The most important aspect for keeping the financial result reliable is to make a proper choice of method for calculating goodwill. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Franc-Dąbrowska: Poziomy wyniku finansowego miarą sytuacji finansowej przedsiębiorstw w warunkach rozwoju zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540/2006, s. 149.
  2. T. Cebrowska: Analiza finansowa. [W:] Rachunkowość finansowa i podatkowa. Red. T. Cebrowska. PWN, Warszawa 2005, s. 683.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu