BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rychły-Lipińska Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Współpraca w ramach PPP - studium przypadków
Cooperation within the Framework of PPP - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 546-554, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Współpraca
Public-Private Partnerships (PPP), Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) czyli współpraca sektora prywatnego i publicznego w ramach przedsięwzięć użyteczności publicznej nie jest zjawiskiem nowym. Coraz więcej przykładów można zauważyć nie tylko na świecie, ale również w Polsce. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące PPP oraz krótko opisano kilka przykładów takiej współpracy.(abstrakt oryginalny)

Public-private partnership (PPP), which is cooperation between private companies and public administration during public utility businesses, is nothing new. There are more and more examples of such an activity not only world-wide but also locally in Poland. The paper presents basic information regarding PPP and some short description of this kind of cooperation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Moszoro: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. SGH, Warszawa 2005.
  2. M. Majchrzak: Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik aktywizujący rozwój sektora usług komunalnych. W: Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Red. W. Downar. PTE, Szczecin 2004, s. 97-105.
  3. Partnerstwo publiczno-prywatne - czy szansa dla polskiej gospodarki? www.doradcasamorzadowy.pl/partnerstwopubliczno- prywatne/2.
  4. A. Cenkier: Partnerstwo publiczno-prywatne. BAS - Biuro Analiz Sejmowych. "Infos", nr 13 z dnia 10.07.2008, http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C724E202745943CDC1257482002B0E46/$file/infos_037.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu