BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czynniki realizacji polityki dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych
Factors Impacting Dividend Policy in Agricultural Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 197-204, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Dywidenda, Przedsiębiorstwo, Rolnictwo
Dividend policy, Dividend, Enterprises, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka dywidend stanowi jeden z trudniejszych obszarów decyzyjnych kierownictwa przedsiębiorstw. W literaturze znane są różne podejścia do polityki dywidendy. Mimo licznych badań, nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie wyboru najkorzystniejszej dla przedsiębiorstwa polityki dywidend. Z jednej strony wypłata dywidendy powoduje bowiem uszczuplenie kapitału własnego i zmniejszenie dostępności środków na inwestycje. Jeżeli jednak proces inwestycyjny nie wymaga znaczących nakładów, wypłata dywidendy nie musi z tą grupą decyzji konkurować. Dodatkowo udziałowcy (akcjonariusze), którzy otrzymają korzyści z tytułu posiadanych udziałów (akcji) w postaci dywidendy mogą czuć się usatysfakcjonowani zyskownością zainwestowanego w działalność gospodarczą kapitału. Z drugiej strony wypłata dywidendy, mająca konsekwencje w przepływie środków pieniężnych może spowodować pogorszenie płynności finansowej, z którą wiele przedsiębiorstw w Polsce ma okresowe trudności. Generalnie, z badań wynika, że większość spółek kapitałowych nie wypłaca dywidendy. Podobnie sytuacja prezentuje się w przedsiębiorstwach rolniczych, w których w około 25-30% realizuje się wypłaty dywidendy. (fragment tekstu)

This article presents an attempt factors determining dividend policy in the agricultural companies. The research hypothesis has been verified: reluctance to dividend payment is the primary factor which is limiting dividend payments in the agricultural companies. The interviews supported with developed questionnaire were conducted with the management of 79 companies operating in different parts of Poland. Data was processed in binary system, estimation general method of the least squares of binary model was performed and additionally logit model was developed. It was found that the factor which determines limitation of dividend payments in agricultural companies was the reluctance of management. In the studied companies the decision on dividend payment was considered as an important but having adverse impact on the situation of the company. The only one positive factor impacting dividend payment was its motivating impact according to the shareholders' opinion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Modigliani, M.H. Miller: Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. "The Journal of Business" 1961, nr 4, s. 411-433
  2. F. Modigliani, M.H. Miller: The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. "The American Economic Review" 1958, nr 3, s. 261-297
  3. M. Sierpińska: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków; A.N. Duraj: Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  4. A. Szablewski: Dywidenda i wykup akcji. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2, s. 59; M. Sierpińska: Zysk na kawałki. "Dziennik Polski" z 15.05.2000 r.
  5. J. Franc-Dąbrowska: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 1(314), Warszawa, s. 43-59.
  6. A. Szablewski: Dywidenda i wykup akcji. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2, s. 61
  7. J. Lintner: Distribution of Income of Corporations Among Dividends. "Retained Earnings and Taxes", American Economic Review (May) 1956, s. 97-113.
  8. M. Gruszczyński: Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i opracowania 490, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 85.
  9. M. Gruszczyński: Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i opracowania 490, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 86-87.
  10. M. Gruszczyński, J. Kotłowski: Metody mikroekonometrii w ocenie zachowań przedsiębiorstw, www.sgh.com.pl, s. 10-11, 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu