BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Teoretyczne aspekty koncepcji kapitału w finansowaniu procesów innowacyjnych
The Theoretical Aspects of Capital in Financing of Innovation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 205-212, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kapitał, Innowacje
Capital, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że innowacje są siłą motoryczną każdej gospodarki, decydującą o potencjale wzrostu w długim okresie. Istnieje pozytywna zależność pomiędzy intensywnością inwestycji w badania i rozwój, a poziomem rozwoju gospodarczego i konkurencyjnością gospodarki. Państwa, które mają najwyższe wskaźniki intensywności inwestycji w badania i rozwój mają jednocześnie wiodącą gospodarkę w skali światowej. Wskaźnik intensywności inwestycji w badania i rozwój to relacja łącznych inwestycji w badania i rozwój do łącznej wartości PKB w danym kraju. (fragment tekstu)

The theoretical aspects of capital in financing of innovation process have been presented in this article. Innovation level in Poland, despite a slow growth in the involvement of various financial resources, is still insufficient. The most important problem is the lack of an appropriate financial instruments, related to insufficient share of private capital. Effective innovation activities and development of innovation require financial resources which is presented in this paper too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Wrzesiński: Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 255.
 2. A. Duliniec: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007, s. 129.
 3. A. Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 16-17.
 4. C. Culp: Contingent Capital: Integrating Corporate Financing and Risk Management Decisions. "Journal of Appiled Corporate Finance" 2002, Spring, s. 47.
 5. K. Campbell: Smarter Ventures: a Survivor's Guide to Venture Capital through the New Cycle. Prentice Hall, London 2003, s. 55.
 6. J. Grzywacz, A. Okońska: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, s. 47.
 7. J. Świderska: Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP. Difin, Warszawa 2008, s. 103.
 8. M.V. Osnabrugge, R.J. Robinson: Angel Investing: Matching Startup Companies: The Guide for Entrepreneurs, Individual Investors, and Venture Capitalists. Jossey-Bass, San Francisco 2000
 9. D. Amis, H. Stevenson: Winning Angels: The Seven Fundamentals of Early-Stage Investing. Financial Times Prentice Hall, London 2001
 10. H. Chesbrough: Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting Technology. Harvard Business Scholl Press, Boston 2003.
 11. K. Janasz: Metody i formy pozyskiwania kapitału na finansowanie działalności innowacyjnej. [W:] Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Red. naukowa W. Janasz. Difin, Warszawa 2009, s. 94-95.
 12. C.M. Christensen, M.E. Raynor: The Innovator's Solution. Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2003, s. 263-265.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu