BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
Smart Cards jako nowoczesny instrument polityki marketingowej regionu turystycznego
Smart Cards as a Modern Instrument of Tourist Region Marketing Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 579-586
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Polityka marketingowa, Region turystyczny, Karty procesorowe
Marketing policy, Tourist region, Smart cards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzięki szerokiego wachlarzowi oferowanych możliwości, zintegrowane systemy smart cards coraz częściej znajdują zastosowanie jako nowoczesne instrumenty polityki marketingowej regionów turystycznych. Władze aglomeracji, które zdecydowały się na implementację kart mogą liczyć na wzrost zainteresowania i rozwój turystyki miejskiej. W odniesieniu do polskich rozwiązań, pożądana jest integracja funkcjonujących systemów kart miejskich i kart turysty. Oczekiwana jest także większa współpraca podmiotów już partycypujących w ramach jednego przedsięwzięcia. Wzrastające znaczenie będą zyskiwać destynacje promujące się w ramach międzynarodowych programów marketingowych kart turystycznych.(abstrakt oryginalny)

Due to the wide range of offered capabilities, integrated smart card systems are more and more often used as modern instruments of the marketing policy in tourist regions. The municipal authorities, who decide to implement card systems, can count on growth of interest and development of municipal tourism. Referring to current Polish solutions, an integration of functioning municipal cards and tourist cards systems is much desired. Greater cooperation between the participating entities in one venture is expected. Destinations being promoted in international marketing programs of tourist cards will be reaching much wider audience and gaining increasing importance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu