BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochański Konrad (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości zastosowania instrumentu budżetowania w przedsiębiorstwie wspomagającego działania na rzecz ochrony środowiska
Possibilities of Application Budgeting in Ecological Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 213-219, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Ochrona środowiska
Budgeting, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem w obecnych uwarunkowaniach rynkowych jest niezwykle złożone. Działania będące wynikiem podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu obejmują różnorodne procesy, takie jak: proces działalności podstawowej, procesy pomocnicze, proces sprzedaży i marketingu, proces logistyki oraz procesy zarządzania. Kluczem do koordynacji wszystkich typów działalności i procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa jest sporządzanie odpowiednich planów działania. W warunkach gospodarki rynkowej prawidłowe planowanie i kontrola działalności przedsiębiorstwa staje się koniecznością oraz fundamentalnym elementem sprawnego zarządzania. (fragment tekstu)

Management accounting can bring significant benefits to the company. It supports many different company's activities. One of its instruments is budgeting which may develop and upgrade ecological actions. Budgeting is a foundation of creation and realization ecological aims and plans which have a great influence on company's position on the market. Budgeting is a modern instrument, providing support and development of ecological activities and minimizing risks. It is the one of the accountancy instrument which optimizes ecological actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Wnuk-Pel: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i Kontrola Activity Based Costing/Management. Difin, Warszawa 2006, s. 15.
  2. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 296.
  3. J. Komorowski: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 15.
  4. E. Duda-Piechaczek: Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Helion 2007, s. 45-46.
  5. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006, s. 387.
  6. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. II. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003, s. 11-10.
  7. M. Dylewski: Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 17-18.
  8. P. Szczypa: Budżetowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 394-395.
  9. P. Szczypa: Budżetowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 393-394.
  10. K. Czubakowska: Budżetowanie w controllingu. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2004, s. 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu