BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreczmańska-Gigol Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Poziom kapitału obrotowego netto w spółkach giełdowych
Working Capital of Stock Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 220-227, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kapitał, Spółki giełdowe
Capital, Stock market companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo wiąże się z trzema zachodzącymi stale, równoległymi cyklami - cyklem inwestycyjnym, cyklem operacyjnym i cyklem finansowym. Cykl inwestycyjny polega na zakupie majątku trwałego, który służyć ma powiększeniu bogactwa przedsiębiorstwa w przyszłości. Cykl operacyjny polega na transformacji majątku obrotowego przedsiębiorstwa w celu uzyskania korzyści materialnych. Cykl finansowy polega na kształtowaniu źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa, czyli kapitałów. (fragment tekstu)

The research was dedicated to the analysis of the level of working capital. 318 stock listed companies have been analyzed. The research showed that working capital in total all companies was positive. In 31.12.2006, compared to 31.12.2005, working capital significantly increased. However, the following year there was a significant decrease of working capital which as a consequence was negative in 31.12.2007. It has been observed that 10% of the companies with extremely high working capital and 10% companies with extremely low working capital were decisive for the total level. After excluding the extremes the data showed that working capital in the remaining 80% of the companies increased throughout the whole analyzed period. The research proves that a vast majority of stock listed companies increased working capital in the analyzed period. In 31.12.2007 companies with extremely low working capital financed their fixed assets with current liabilities to such a big extant that they dominated the level of working capital in the total analyzed group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Michalski: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansowym. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 21.
  2. J. Ostaszewski, T. Cicirko: Finanse spółki akcyjnej. Difin, Warszawa 2006, s. 48.
  3. M. Sierpińska, T. Jachna: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 68
  4. H.-J. Klepzig: Working-Capital und Cash Flow. Finanzströme durch Prozessmanagement optimieren. Betriebwirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden 2008, s. 17.
  5. G. Michalski: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu