BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki różnicujące poziom asymetrii informacji w przedsiębiorstwach
The Factors Affecting the Level of Information Asymmetry in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 228-234
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Informacja, Przedsiębiorstwo
Information, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa dokonują wyboru źródeł finansowania w warunkach niedoskonałego rynku kapitałowego. Jedną z istotnych przyczyn niedoskonałości rynku, która ma wpływ na dobór źródeł finansowania jest występowanie asymetrii informacji. Asymetria informacji w odniesieniu do finansów przedsiębiorstw to sytuacja, w której jedna grupa interesu posiada lepsze informacje o przyszłości przedsiębiorstwa niż inne grupy. Asymetria informacji niesie negatywne konsekwencje nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa ograniczając możliwości wzrostu wartości kapitału własnego, ale i dla wierzycieli, w przypadku których może przyczynić się do uzyskania stopy zwrotu nieadekwatnej do ryzyka związanego z finansowaniem przedsiębiorstwa. Dlatego w przedsiębiorstwach, które w większym stopniu narażone są na zjawisko asymetrii informacji w większym stopniu powinny być wykorzystywane źródła finansowania ograniczające takie jej negatywne skutki jak: rezygnacja przedsiębiorstwa z podejmowania efektywnych przedsięwzięć inwestycyjnych, udostępnianie kapitału przedsiębiorstwom nieefektywnym, powstanie zjawiska tzw. moralnego ryzyka oraz zjawiska substytucji aktywów. (fragment tekstu)

The capital-structure decision is one of the most fundamental issues in corporate finance. As suggested by the pecking order theory and signaling theory, one of important determinant of capital structure decisions is information asymmetry. There are three main groups of variables to identify companies with higher asymmetric information problems: based on measures of divergence among the earnings forecasts by the analysts following the firm, based on variables aimed to capture firms with assets that are arguably harder to value by outside investors, and based on microstructure models, which aim is to estimate the component of bid ask spread quoted by a market maker. The main aim of this article was to introduces and classify factors affecting the level of information asymmetry. The criteria to classify the factors are: on the one hand structure of stakeholders who are investing in a company or who managed it, and the scope and quality of available data and analysis concerning the enterprises situation, and on the other hand the enterprises possibility of impact on the level of information asymmetry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Myers: The Capital Structure Puzzle. "Journal of Finance" 1984, nr 39.
  2. N. Majlufem: S. Myers, N. Majluf: Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors do not Have. "Journal of Financial Economics" 1984, nr 13.
  3. J. Clarke, K. Shastri: On Information Asymmetry Metrics. Pittsburgh 2000, s. 3-14, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=251938.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu