BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurczewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ inwestycji w badania i rozwój na strukturę kapitałową oraz wybór źródła finansowania przedsiębiorstwa
An Influence of R+D Investments on Capital Structure and Source of Financing of a Firm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 235-241, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Inwestycje, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa
Investment, Company capital structure, Financing enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Idea gospodarki opartej na wiedzy wskazuje na innowacyjne przedsiębiorstwa, regularnie inwestujące w badania i rozwój (B+R), jako źródło wzrostu gospodarczego i postępu cywilizacyjnego. Przedsiębiorstwa te zdecydowanie różnią się od tradycyjnych firm. Wyróżnia je odmienna organizacja, sposób zarządzania, prowadzona polityka kosztowa. Podejmowane inwestycje sfery B+R obarczone są wyższym poziomem ryzyka i niepewności, zazwyczaj charakteryzuje je wyższy koszt kapitału i wyższe koszty dostosowawcze. Odmienna wydaje się być również struktura kapitałowa i formy finansowania firm innowacyjnych. Inwestycje w badania i rozwój szczególnie wpływają na sytuację finansową najmniejszych i najkrócej działających na rynku podmiotów gospodarczych. Poziom zysków zatrzymanych w takich przedsiębiorstwach jest zazwyczaj niewystarczający do sfinansowania kapitałochłonnych inwestycji, a uzyskanie finansowania zewnętrznego kapitałem obcym w postaci kredytów czy pożyczek trudne do otrzymania lub obarczone wysokim kosztem. Pozostaje wybór zewnętrznych form finansowania kapitałem własnym, zwłaszcza poprzez rynek venture capital, anioły biznesu czy wprowadzenie firmy na rynek giełdowy. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to determine the influence of investments in research and development on capital structure and financing of a firm. The first section concerns specific features of investment in R+R. It is followed by a short review of basic theories on capital structure (pecking order theory, control right theory, information asymmetry, bankruptcy costs, financial leverage), taking into consideration their application for R+D investments. The last section of the paper concentrates on form of financing an innovative firm. The presented theories and results of quoted researches do not give an unequivocal answer concerning the optimal structure of R+R firm and sequences of its financing. However, the capital cost in innovative firms, regardless the source, seem to be higher than in a standard firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Hall: The Financing of Research and Development. UC Berkeley Working Paper No. E01-311, Department of Economics, January 2002, s. 3-4.
  2. O. Granstrand: Towards a theory of the technology-based firm. Research Policy 27, 1998, s. 477.
  3. A. Zoppa, R. McMahon: Pecking order theory and the financial structure of manufacturing SMEs from Australia's business longitudinal survey, School Of Commerce Research Paper Series: 02-1, 2002, s. 3.
  4. M. Brouwer, B. Hendrix: Two worlds of venture capital: what happened to US and Dutch early stage investment? Small Business Economics 10, 1998, s. 333-348.
  5. P. Aghion, A. Kleman, S. Bond, I. Marinescu: Technology and financial structure: are innovative firms different? Journal of the European Economic Association, April-May 2004, s. 279.
  6. T. Hogan, E. Hutson: Capital structure in new technology-based firms: Evidence from the Irish software sector. "Global Finance Journal" 2005, nr 15, s. 371.
  7. P. Aghion, A. Kleman, S. Bond, I. Marinescu: Technology and financial structure: are innovative firms different? "Journal of the European Economic Association" April-May 2004, s. 278.
  8. A. Hyytinen, M. Pajarinen: Financing of technology-intensive small businesses: some evidence on the uniqueness of the ICT sector. "Information Economics and Policy" 2005, 17, s. 15-132.
  9. B. Hall: The Financing of Research and Development. UC Berkeley Working Paper No. E01-311, Department of Economics, January 2002, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu