BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberadzki Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Uprawnienia leasingobiorcy z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu leasingu
Rechte Des Leasingnehmers Bei Sachmängeln
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 242-246
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Leasing, Leasing finansowy
Leasing, Financial lease
Uwagi
summ.
Abstrakt
W myśl art. 7091 Kodeksu cywilnego (k.c.), przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. (fragment tekstu)

Rechte Des Leasingnehmers Bei Sachmängeln (Zusammenfassung) Juristisch betrachtet ist Leasing die Gebrauchsüberlassung bei der das Leasinggut vom Leasinggeber dem Leasingnehmer gegen Zahlung eines vereinbarten Leasingentgelts zur Nutzung überlassen wird. In diesem Artikel werden die Ansprüche des Leasingnehmers gegen den Lieferanten oder Hersteller untersucht, die wegen Sachmängeln verlangt werden können. Bei juristischen Streitigkeiten kommt das Dreiecksverhältnis Leasinggeber-Leasingnehmer-Hersteller zum Tragen. Der Leasingnehmer muss unter Umständen Ansprüche gegen den Lieferanten oder Hersteller sozusagen "auf eigene Rechnung" geltend machen. Dazu kommt in Frage eine Einstellung von Zahlungen an den Leasinggeber.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kidyba: Prawo Handlowe. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 881
  2. wyrok SA w Poznaniu z dnia 1 marca 2006 r. (I ACa 990/2005, opubl. w OSA 2007/7 poz. 21 str. 35; LexPolonica nr 1520502).
  3. Kodeks Cywilny. Komentarz. Red. E. Gniewek. C.H. Beck, Warszawa 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu