BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślanka Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Płynność a rentowność - wyniki badań empirycznych polskich podmiotów gospodarczych za okres 1995-2007
Liquidity and Profitability - Results of Empirical Examination of Polish Entities In The Period 1995-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 260-270, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rentowność, Płynność finansowa, Podmioty gospodarcze
Profitability, Financial liquidity, Business entity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie istniejących zależności pomiędzy rentownością a płynnością polskich podmiotów gospodarczych1. Wysokie wskaźniki rentowności powinny przełożyć się na brak problemów z regulowaniem zobowiązań. Z drugiej strony niska rentowność, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, może przekładać się na mniejsze wpływy gotówkowe, a tym samym na pojawianie się problemów z płynnością. Powyższe tezy są, jak się wydaje, na tyle oczywiste, że znajdują powszechną akceptację przez teoretyków jak i praktyków zajmujących się finansami. Bardziej problematyczne jest oddziaływanie płynności na rentowność, zwłaszcza w kontekście tezy, że wysokie wskaźniki płynności mogą świadczyć o nieefektywności, co może przełożyć się na pogorszenie rentowności. Z drugiej strony agresywne zarządzanie kapitałem obrotowym powinno sprzyjać poprawie efektywności, a co za tym idzie poprawie wskaźników rentowności. Równocześnie jednak niski poziom aktywów obrotowych w stosunku do zobowiązań bieżących wiąże się ze wzrastającym ryzykiem utraty płynności, co może przełożyć się na pogorszenie rentowności oraz znaczące problemy z kontynuacją działalności. (abstrakt autora)

The aim of this article was to present the existing relationships between profitability and liquidity ratios of polish entities. In this article we focused on these relationships in polish entities and in two biggest branches: processing industry and distribution in years 1995-2007. From presented analysis we came to the conclusion that there is strong positive correlation between liquidity and profitability rations and statistical measurement used in financial liquidity assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Maślanka: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
  2. T. Jachna: Wykorzystanie sprawozdania F-01 w krótkookresowym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 451/1995, s. 99-111.
  3. R.A. Brealey, S.C. Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. II, WN PWN, Warszawa 1999, s. 1095.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu