BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych)
Enterprise Bankruptcies as a Symptom of an Inadequate Orientation to the Future (an Analysis Pertaining the Operation of Economic Courts)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 271-279
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Bankructwo, Sądownictwo w sprawach gospodarczych
Bankruptcy, Judiciary in economic matters
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bankructwa przedsiębiorstw, choć występują od zarania gospodarki rynkowej i są nieodłącznym jej elementem - jako narzędzie oczyszczania rynku z jednostek, które nie mogą sprostać jego wymogom i regułom gospodarki rynkowej, bądź ich nie respektują - wciąż jeszcze nie są ani w teorii, ani w praktyce dostatecznie wnikliwie zdiagnozowane. Jest to zagadnienie nader mgliście rozpoznane, a to nie sprzyja transparentności i prawidłowości postępowań upadłościowych, a tym samym ich efektywności. Nie sprzyja też dostosowywaniu się przedsiębiorstw do wyzwań przyszłości. Praktyka niemalże codziennie dostarcza dowodów tego, a obecny kryzys globalny może stanowić wręcz laboratorium bankructw jako efektu niedostosowania do przyszłości lub jej ignorowania, na rzecz krótkofalowych interesów. (fragment tekstu)

The issue of bankruptcy is still characterised by highly insufficient exploration from the vantage point of both theory and economic practice. The shortage of knowledge and information concerning the issue of bankruptcy affects almost all categories of stakeholders involved in insolvency proceedings. The research whose results are presented in this paper stemms from the assumption that inadequate fit between broadly defined institutional-regulatory infrastructure of economy and the requirements generated by the new pattern of civilisation constitutes one of the most important barriers to changes aimed at counter-acting crises and distortions occurring in the economy. This barrier may - under extreme conditions - lead to bankruptcies of single enterprises and even whole sectors of production. The institutional infrastructure for bankruptcy and insolvency is an element of the broadly defined economic infrastructure, entailing the whole of legal regulations and institutions, including research, juridical control-auditing, and business forecast institutions. The identified lack of institutional fit becomes a source of multiple abnormalities resulting in the failure of bankruptcy and insolvency to play effectively their basic role, that is the role of a necessary, efficiency-stimulating business selection mechanism. In consequence, the weaknesses inherent in the operation of economic courts merge with an inadequate orientation of businesses to the future which is a direct result of the marginalization of the culture of strategic thinking in enterprises. This merger is evidenced by the results of research concerning the operation of economic courts that are presented in this paper. Opinions expressed by judges-commissioners interviewed during the research project indicate that insolvency and rehabilitation law in its current shape does not foster rationalization of insolvency proceedings nor guarantees transparency or effectiveness of insolvency procedures. Neither does it perform effectively its function, that is purging the market out of insolvent firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Mączyńska: Meandry upadłości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, KNPOP, SGH, 2009, nr 10
 2. E. Mączyńska: Globalna niepewność a prognozowanie bytu i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] A. Herman i K. Poznańska: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Wyd. SGH, Warszawa, t. I, s. 101-124.
 3. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Red. E. Mączyńska. Wyd. SGH, Warszawa 2005
 4. Zagrożenie upadłością. Red. K. Kuciński, E. Mączyńska. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 5. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 6. G. Gorzelak: Geografia polskiego kryzysu. Euroreg, Warszawa 2009.
 7. R. Frydman, M.D. Goldberg: Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton University Press 2007.
 8. A. Toffler: Szok przyszłości. Zysk i S-ka, Poznań 1998
 9. U. Beck: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa 2002
 10. J. Rifkin: Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 11. P. Drewe: Koncepcje rozwoju miast i regionów miejskich w Europie. [w:] Problematyka przyszłości regionów, W poszukiwaniu nowego paradygmatu MRR. Red. A. Kukliński i in. Warszawa 2008, s. 322.
 12. J. Bindé: L'avenir du temps". Le Monde diplomatique, 2002, marzec, 28-29.
 13. A.P. Wierzbicki: Nowa Futurologia, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Nowa_Futurologia.pdf.
 14. A. Kukliński: Problematyka Przyszłości Regionów. Piętnaście komentarzy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Polityka%20regionalna/Documents/1561d8db763b4367 a323cca68d4cc62dProblematykaPrzyszociRegionw15komentarzyWposzukiwa.pdf.
 15. L.C. Thurow: Przyszłość kapitalizmu - jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 371-372.
 16. T. Lubińska: Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Difin, Warszawa, 2009.
 17. M. Starczewska-Krzysztoszek: Konkurencyjność sektora MSP. Raport z badań. Monitoring kondycji sektora MSP 2007, Warszawa, KPP Lewiatan, 2007, s. 22 i n.
 18. Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej. Red. J. Kotowicz-Jawor. Key-Text, Warszawa 2008.
 19. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki. Red. E. Mączyńska. Wyd. DiG, Warszawa 2001
 20. E. Rytka: Złe długi. "Gazeta Bankowa" 2008, nr 1 (1001).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu