BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena działalności mikroprzedsiębiorstw rolniczych na podstawie przepływów pieniężnych
The Assessment of Micro Agriculture Enterprises in Aspect of the Cash Flow
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 280-288, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Ocena działalności przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rolnictwo w gospodarce rynkowej, Przepływy pieniężne
Performance evaluation of enterprises, Small business, Agriculture in market economy, Cash flows
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
Płynność finansowa jest jednym z ważniejszych obszarów oceny działalności przedsiębiorstw zarówno dużych jak i małych oraz średnich. Możliwość oceny przedsiębiorstw na podstawie rachunku przepływów pieniężnych pozwala na analizę płynności finansowej przy uwzględnieniu dynamiki strumieni pieniężnych w oderwaniu od memoriału. Zagadnienie to w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw jest pomijane z uwagi na brak danych z tego obszaru. Studia literaturowe odnoszą się głównie do finansów przedsiębiorstw z sektorów przemysłowych bądź usługowych, nie zwracając uwagi na rolnictwo w którym dominującą formą działalności są gospodarstwa rolnicze. Z uwagi na cel funkcjonowania gospodarstw jak i przedsiębiorstw rolniczych, ciągłość prowadzonej działalności oraz ten sam docelowy rynek, w opracowaniu pojęcia mikroprzedsiębiorstwa rolniczego i towarowego gospodarstwa rolnego zostały uznane za tożsame. (fragment tekstu)

The elaboration presents the possible assessment of the financial situation of the micro agriculture holdings participating in FADN Agriculture Accountancy in aspect f their cash flow volume. holdings. The research covers years 2004-2007 and was conducted in Mazowsze and Podlasie region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Zhengfei, A.O. Lansink: The Source of productivity growth in Dutch agriculture: a perspective from finance. American Journal of Agriculture Economics, no. 88(3), August 2006, s. 644.
  2. A.G. Pogue: Cash and working capital management, a generalized Cash Flow Approach to Short- -Term Financial Decisions. "The Journal of Finance" 1983, Vol. XXXVIII, np. 2, May, s. 350, 359.
  3. M. Mądra: Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 558.
  4. A. Bieniasz, Z. Gołaś: Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, Warszawa 2008, s. 41.
  5. M. Mądra: Poziom generowanych przepływów pieniężnych a zadłużenie gospodarstw indywidualnych. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007, s. 278.
  6. M. Jensen: Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, Papers and Proceedings no. 76, 1986, s. 323-329.
  7. L. Goraj, D. Osuch, R. Płonka: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, s. 7.
  8. D. Osuch, L. Goraj, A. Skarżyńska, K. Grabowska: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa 2004, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu